Skip to main content
  Uutinen

10-vuotias YES ry haluaa johtaa yrittäjyyskasvatuksen uudelle vuosikymmenelle

By 11.6.2020 No Comments

Koronan jälkeinen työelämä on nuorten uusi normaali – osaammeko antaa siihen tukea? YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen uskoo, että YES-verkoston asiantuntemusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.

Valtakunnallinen YES ry täyttää tällä viikolla kymmenen vuotta. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen toivoo pian pääsevänsä juhlimaan virstanpylvästä yhdessä verkoston toimijoiden ja kumppaneiden kanssa.

– Yrittäjyyskasvatusta tehdään yhdessä. Toimintavuosien mittaan YES on kasvattanut laajat kansalliset, alueelliset ja paikalliset verkostot, joissa tehdään hartiavoimin töitä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi. Olemme matkan varrella kohdanneet upean joukon asiantuntijuutta, innostusta, sinnikkyyttä ja rohkeaa edelläkävijyyttä. Koronatilanne estää isomman juhlinnan nyt, mutta syksyllä nostetaan yhdessä maljoja, Lehtonen lupaa.

Kymmenen vuoden aikana YES-verkosto on kehittynyt Suomen merkittävimmäksi yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkostoksi.

– Suomessa tehdään hienoa yrittäjyyskasvatustyötä. Uskon, että yhdessä tekemämme työ on osaltaan vaikuttanut siihen, että asenneilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi ja nuoret näkevät yrittäjyyden entistä houkuttelevana vaihtoehtona. Nuoret eivät silti edelleenkään saa tarpeeksi tietoa työelämästä ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun, joten yrittäjyyskasvatukselle on huutava tarve, Lehtonen sanoo.

Uudistuksilla laajempaan vaikuttavuuteen

YES ry on kuluvan vuoden aikana uudistunut merkittävästi. Yhdistyksen sääntöjä muutettiin niin, että jäsenyys avattiin kaikille yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille toimijoille. Uudistuksen myötä yhdistys sai myös uuden hallituksen.

– Saimme uuden, upean hallituksen toukokuussa ja sitä johtamaan vahvan osaajan Anne Vuorisen. Uskon, että uudistukset antavat meille mahdollisuuden tehdä entistä vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyötä. Rima on nostettu entistä korkeammalle.

Lehtonen uskoo, että jäsenyyden avaaminen antaa YESille paremman mahdollisuuden kuunnella yrittäjyyskasvatuksen eri toimijoiden näkemyksiä ja toimia aidon verkostomaisesti.

– Uudistus antaa myös alueellisille toimijoille suoran vaikuttamiskanavan valtakunnalliseen toimintaan ja on hyvä perusta YES-verkoston tulevaisuuden kehitystyölle. Verkostomaisella toimintatavalla ja lisääntyvällä yhteistyöllä voimme vaikuttaa siihen, että jokainen lapsi ja nuori Suomessa saa yrittäjyyskasvatusta.

Viime vuosina on tällä saralla saatu paljon aikaan, ja Lehtonen tahtookin kiittää suomalaisia opettajia ja koko koulutusjärjestelmää.

– Loppupeleissä yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen lepää opettajien harteilla. Opettajat ovat niitä, jotka ottavat erilaiset yrittäjyyskasvatuksen mallit käyttöön ja kokeilevat ja kehittävät rohkeasti uutta. Oppilaitosten johtamisen kulttuuri puolestaan mahdollistaa sen, että opettajat voivat vahvistaa omaa osaamistaan ja yhdessä muiden opettajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa kehittää koko oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta.

Lehtonen uskoo, että yrittäjämäisen asenteen perusta rakennetaan toimintakulttuurin tasolla.

– Edelleen oppilaitoksissa tehdään paljon yksittäisiä toimenpiteitä ja ajatellaan, että yrittäjyyskasvatus on nyt suoritettu. Totta kai kaikki nuorille suunnatut toimenpiteet ovat tärkeitä, mutta tahdomme ajatella laajemmin. Me YES-verkostossa tähtäämme siihen, että yrittäjyyskasvatus viedään koko toimintakulttuurin tasolle, jolloin syntyy aitoa, arjessa tapahtuvaa yrittäjämäistä toimintaa, yrittäjämäisiä nuoria ja uutta yrittäjyyttä.

Etenkin koronatilanne on osoittanut, miten vaikeaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden työelämää on ennustaa. Opettajien osa ei ole helppo.

– Koronan jälkeinen työelämä on nuorten uusi normaali. Me emme voi enää valmentaa nuoria työelämään omien kokemustemme pohjalta, vaan nyt tarvitaan uudenlaista osaamista ja yhteistyötä. Nyt jos koskaan yrittäjämäiselle toimintatavalle ja rohkeille kokeiluille on tilausta.

Yrittäjyyskasvatus kaipaa lisää suunnitelmallisuutta

Lehtosen mukaan nyt on aika siirtyä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa rohkeasti seuraavalle tasolle.

– Työelämän muutoksen myötä on tullut selkeä tarve pohtia tarkemmin sitä, miten yrittäjyyskasvatusta toteutetaan, miten sitä suunnitellaan, mitä tavoitteita sille asetetaan ja miten arvioimme yrittäjyyskasvatustyön tuloksia. Esimerkiksi Lahden uusi yrittäjyyskasvatussuunnitelma on hyvä esimerkki siitä strategisesta työstä, johon mekin YES-verkostossa haluamme kannustaa. Monilla YES-alueilla, kuten YES Varsinais-Suomella on tästä vahvaa osaamista.

Yksi tärkeä YES-verkoston lähitulevaisuuden tavoitteista on yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemin rakentaminen.

– Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemille voidaan antaa eri määritelmiä, mutta me YES-verkostossa tarkoitamme sillä jatkuvan oppimisen järjestelmää, jossa oppiminen tapahtuu yrittäjämäisesti ja johon luetaan mukaan myös perinteisen koulutusjärjestelmän ulkopuoliset toimijat kuten työelämä, kolmas sektori ja harrastustoiminta. Yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemissä myös nämä tahot pääsevät oppimaan.

YES-verkosto tahtoo olla aktiivinen toimija yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemin rakentajana, joka tuo yhteen eri toimijat.

– YES-verkostossa on jo vahva pohja tälle työlle. Olemme kehittäneet työkalut ja toimintamallit ekosysteemin kehittämisen tueksi. YES-aluetoimijat, maakunnalliset ja kuntakohtaiset YES Tiimit sekä YES Tutoropettajat ovat YES-verkoston toiminnan ydintä. Tulevaisuudessa YES-verkosto tahtoo tiivistää yhteistyötä ja verkostomaista toimintatapaa entisestään.

Oletko jo mukana? Osaamistasi tarvitaan!

Lehtonen muistuttaa, että vaikka Valtakunnallinen YES ry täyttää nyt kymmenen vuotta, itse YES-verkosto on vieläkin vanhempi.

­– Ensimmäinen alueellinen YES-toimisto perustettiin jo vuonna 2001. Valtakunnallinen YES ry perustettiin vasta vuonna 2010 tukemaan YES-verkoston toimintaa. Silloin nähtiin, että alueellisesti on tehty hyvää ja pitkäjänteistä työtä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi ja tahdottiin luoda yhdistys, joka koordinoi yhdessä tekemistä ja tuo näkyväksi alueellista toimintaa.

Lehtonen näkeekin, että YES ry:n uudistusten myötä yhdistys on palannut entistä vahvemmin juurilleen.

– Tässä ajassa toinen toisiltamme oppiminen ja kokemusten ja ideoiden jakaminen on entistä arvokkaampaa. YES-verkoston asiantuntemusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin, ja meidän roolimme on olla eri toimijoita yhdistävä taho ja foorumi, jossa omaa osaamista saa näkyville ja jossa yrittäjyyskasvatusta kehitetään yhdessä. Jos et ole vielä mukana, kutsun sinut lämpimästi mukaan!

Lue lisää: Mihin suuntaan yrittäjyyskasvatus kehittyy? Liity YES ry:n jäseneksi henkilö- tai yhteisöjäsenenä ja tule mukaan vaikuttamaan!