Skip to main content
Näkökulma

Elinvoima ei kasva elinvoima-sanaa viljelemällä

By 7.6.2021 No Comments

Osaammeko tarkastella asioita kokonaisuuksina vai viemmekö asioita eteenpäin yksin omissa nurkissamme? YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen antaa blogikirjoituksessaan yksinkertaisen elinvoiman vahvistamisen reseptin.

Kuntavaalien loppusuora häämöttää ja kuntavaaleihin liittyvä keskustelu käy kiivaimmillaan. Teemoja löytyy laidasta laitaan, mutta ehkä yksi näkyvimmin esillä ollut teema on elinvoima.

Ei liene henkilöä tai tahoja, joka ei jossain vaiheessa käyttäisi sanaparia elinvoimainen kunta. Usein elinvoima sana liitetään yrittäjyyteen, ”yrittäjyys luo elinvoimaa”.

Myös me YES-verkostossa olemme omassa kuntavaalikampanjassamme nostaneet elinvoiman keskiöön ja uskomme vahvasti, että tavoitteellisen yrittäjyyskasvatuksen avulla luodaan elinvoimaista kuntaa. Tämän rakennustyön tueksi julkaisimme Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa -käsikirjamme.

Tuota käsikirjaa kirjoittaessani tutkin paljon elinvoiman käsitettä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Käsitteenä elinvoima on laaja ja moninainen ja siksi vaikea hallita. Ymmärrämmekö me keskustelua käydessä mitä oikeasti sillä tarkoitamme?

Meille YES-verkostossa elinvoima tarkoittaa aktiivisuutta, hyvinvointia ja yrittämäistä toimintakulttuuria mutta myös strategista ajattelua, osaamisen vahvistamista, kehittymistä ja kasvua ja ennen kaikkea vahvaa yhteistä tekemistä. Ja tätä kaikkea voidaan vahvistaa jo aikaisemmin mainitsemalla yrittäjyyskasvatuksella. Ja nimenomaan yrittäjyyskasvatuksella, joka tavoitteellisesti ulottuu kaikille kouluasteille, jokaisen opettajan työhön ja mahdollistaa jokaisen lapsen ja nuoren sen pariin. Yrittäjyyskasvatuksella, jota tehdään yhdessä työelämän ja muiden toimijoiden kanssa.

Elinvoima on siis jokaisen huulilla tällä hetkellä, ja hyvä niin. Mutta tärkeä kysymys on: Teemmekö me sellaisia toimenpiteitä ja ratkaisuja, joilla oikeasti vaikutamme elinvoiman vahvistamiseen? Pahoin pelkään, että emme. Emme ainakaan riittävästi. Valittavan usein tekemisemme on myös pintapuolista tai luulemme jonkun muun hoitavan asian puolestamme.

Tämä on ymmärrettävää ja johtuu mm. siitä, että emme ole tottuneet tarkastelemaan asioita kokonaisuuksina. Pohdimme ja viemme asioita eteenpäin kukin yksin omissa nurkissamme.

Tämä johtaa usein siihen, että teemme paljon päällekkäisiä toimenpiteitä ja vaikuttavuus tekemiselle jää pieneksi. Emme usein myöskään ymmärrä omaa rooliamme. Siilomainen ajattelu rajaa mahdollisuuksia ja usein estää aidon muutoksen.

Mikä tähän ratkaisuksi? Kuten niin moneen muuhunkin asiaan, ratkaisu tässä on yhteinen keskustelu ja sen kautta yhteisen ymmärryksen muodostuminen. Ymmärryksen jälkeen muodostetaan yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Tästä erinomaisena esimerkkinä on vaikkapa Nurmijärvi, jossa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita pohtii visiotyöryhmä, johon kuuluvat opetushenkilöstön lisäksi yrittäjäjärjestöjen, elinkeinopalveluiden ja sidosryhmän edustajia. Työryhmän tehtävänä on visio- ja ennakointityön kautta suunnitella toimenpiteitä, joilla varmistetaan Nurmijärvellä myös jatkossa yrittäjämäisyyttä vahvistava tekeminen.

Yksinkertainen elinvoiman vahvistamisen resepti:

  1. Muodosta yhteinen ymmärrys keskustelemalla. Keskustele myös niistä vaikeista ja haasteellisista asioista. Hyödynnä keskustelussa esimerkiksi YES-pakkaa.
  2. Asetta tavoitteet, pilko tavoitteet sopiviksi paloiksi. Aikatauluta.
  3. Sovi yhdessä toimenpiteet, tehtävät ja vastuualueet. Varaa resurssit.
  4. Ole aktiivinen. Kysy neuvoa, auta muita, kerro mitä teet.
  5. Arvioi ja kehity, opi uutta.

Käytä reseptiä useasti ja muokkaa tarvittaessa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Sanna

Sanna Lehtonen on Suomen merkittävimmän yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä- ja oppimisverkoston, YES-verkoston toiminnanjohtaja ja verkostojohtamisen raudanluja ammattilainen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä eri rooleissa. Hän kokee tällä hetkellä tärkeimmäksi tehtäväksi rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria oppilaitokseen ja sitä ympäröivään yhteiskuntaan.

Näkökulma-palstalla julkaisemme asiantuntijoiden kirjoituksia.

Me YES-verkostossa tahdomme nostaa yrittäjyyskasvatuksen mukaan kuntavaalikeskusteluun. Tutustu YES-verkoston kuntavaaliteemoihin tästä.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -käsikirja auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa maksuton käsikirja.