YES Etelä-Savo

YES Etelä-Savo tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvastustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä. Tavoitteenamme on, että jokainen suomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

Uutena kotipesänämme on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, johon Mikkelin ammattikorkeakoulu yhdistyi vuoden 2017 alusta.

Ajankohtaista

TAPAHTUMA

Yhteisellä yrittäjyysmatkalla – Etelä-Savon yrittäjyyskasvatusforum Mikkelissä 24.3.2020

YESKUMMIT.FI

Hae YES Kummeja ja pyydä heitä yhteistyöhön koulusi kanssa

Maisa Kantanen
Aluepäällikkö

maisa.kantanen@xamk.fi
040 569 7899

YES Etelä-Savo

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Pienyrityskeskus
Patteristonkatu 3 C
50100 Mikkeli

Facebook