YES TUTOROPE

YES toteuttaa vuonna 2019 YES Tutorope -hankkeen jossa koulutetaan 33 opettajaa eri puolilta Suomea yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiksi ja paikallisen yrittäjyyskasvatustyön kehittäjiksi.

YES kouluttaa vuonna 2019 kolmekymmentä uutta YES Tutoropettajaa eri puolilta Suomea. Hanke on jatkoa vuoden 2018 Tutorope-hankkeelle, jonka aikana YES koulutti 100 uutta tutoropettajaa.

YES Tutorope -valmennuksella lisätään opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaamista ja vahvistetaan paikallista ja alueellista yrittäjyyskasvatusta ja verkostoyhteistyötä.

Tulevat YES Tutoropet toimivat paikallisen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoina ja kehittäjinä, joilla on asiantuntemusta jalkauttaa vuonna 2017 laadittuja OKM:n yrittäjyyslinjauksia paikallisesti ja kehittää linjausten mukaista toimintaa. YES Tutoropet toimivat myös YES-aluetoimijan työn tukena yrittäjyyskasvatuksessa.

YES Tutorope -valmennusten tavoitteena on

 • lisätä opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen osaamista ja tietämystä
 • auttaa opetushenkilöstöä tunnistamaan työelämässä tarvittavaa osaamista
 • synnyttää ja vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen verkostoja ja verkostoyhteistyötä
 • lisätä koulu-yritysyhteistyötä
 • kehittää ja yleistää yrittäjyyskasvatuksen alueellista ja oppilaitoskohtaista arviointia

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja:

 • Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat ja opetussuunnitelmat
 • Yrittäjämäinen pedagogiikka
 • Yrittäjyyskasvatus käytännössä
 • Yrittäjyyskasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Yrittävan ja yhteisöllisen työkulttuurin aikaansaaminen
 • Muuttuva työelämä ja muuttuva opettajuus
 • Yrittäjyyskasvatus alueellasi, verkostojen luominen ja hyödyntäminen
 • In action -osallistuminen YES-verkoston järjestämiin tilaisuuksiin

YES Tutorope -valmennukset järjestetään vuoden 2019 aikana, ja niiden laajuus on 10 koulutuspäivää. Koulutuksiin sisältyy paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia sekä etäopiskelua. Koulutukseen osallistuvat opettajat on jo rekrytoitu.

Valtakunnallinen YES ry ja YES-aluetoimijat toteuttavat tutoropettajien valmennuksen opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Hanke on valtakunnallinen.

Lue lisää YES Tutorope -hankkeesta:

UUTINEN

Yhteistyö keventää opettajan taakkaa – yksinäisen puurtamisen aika on ohi, sanovat tulevat YES Tutoropet

UUTINEN

YES Tutorope Tuija Taalikka kannustaa opettajia elinikäiseen oppimiseen: ”Tarvitaan innostava ympäristö, ettei uraudu”