Skip to main content
  Uutinen

Kokeilisitko? Esittelemme 33 hyväksi havaittua mallia yrittäjyyskasvatukseen

By 11.1.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Uusi YES-katalogi tarjoaa malleja yrittäjämäisen toimintakulttuurin kehittämiseen oppilaitoksissa. YES-katalogiin on koottu case-esimerkkejä siitä, miten tällä hetkellä ympäri Suomea oppilaitokset rakentavat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

– YES-katalogin nimi Kokeile kuvastaa sitä toimintakulttuurin muutosta, jota me YES-verkostossa pyrimme edistämään oppilaitoksissa. Rohkeasti kokeilemalla ja yhteistyössä oppilaitosten ulkopuolisten toimijoiden kanssa voimme kehittää entistä työelämälähtöisempää opetusta ja yrittäjämäisempää toimintakulttuuria, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

YES-katalogissa on esitelty 33 case-esimerkkiä eri puolilta Suomea kaikilta kouluasteilta.

– Kaikista kokeiluista ei synny pysyviä toimintamalleja, vaan toimintakulttuuri muuttuu epäonnistumisten, kokeilujen ja kehittämisen kautta. YES-katalogiin olemme valinneet erityisesti sellaisia malleja, jotka on hyväksi havaittu ja jotka ovat jo vakiintuneet oppilaitoksen toimintatapoihin. Katalogin esimerkit ovat siis sellaisia, jotka ovat tällä hetkellä käytössä kouluissa ympäri Suomea.

Katalogin caset on jaoteltu teemoittain.

Lehtonen toivoo, että erityisesti oppilaitosten johto ja kuntien sivistystoimi tutustuvat katalogin malleihin ja lähtevät kehittämään yrittäjyyskasvatusta yhdessä. Julkaisu antaa ideoita myös yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille työelämän toimijoille.

­– Yrittäjyyskasvatuksen ei tule enää olla yksittäisten opettajien harteilla, vaan sitä tehdään yhdessä. Yhteinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyö on myös edellytys kuntien elinvoimaisuudelle. YES-verkoston tavoitteena on, että oppilaitoksissa kasvaa yritteliäitä, oma-aloitteisia nuoria, joilla on aktiivinen elämänasenne ja jotka hallitsevat elämässä ja työelämässä tarvittavat taidot.

Uutta YES-katalogia jakavat YES-aluetoimistot ja sen voi lukea myös sähköisenä YESin nettisivuilta.