Skip to main content
 Yrittäjämäinen lukio

Korsholm gymnasium erbjuder företagsamhet och arbetslivskompetens

By 8.11.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Korsholm gymnasium är nu den skola som står i presentationstur i  YES´ vänbok för  företagsamhetsfostran. Korsholms gymnasium erbjuder sina studerande både  kurser och temastudier inom företagsamhet. Genom olika temaveckor och lärmiljöer får gymnasisterna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och framtida studiemöjligheter. Man kan också grunda ett företag inom ramen för Ung Företagsamhets – kursen, Ett år som företagare.

Denna vänbok har fyllts i av rektor Joakim Bonns och lektor Hans Backman.

Gymnasiet: Korsholms gymnasium
Ort: Korsholm
Antalet studerande: 198
Antalet lärare: 18

 

Finns det företagsamhetskurser i vårt gymnasium?

Ja, vi har två tillvalskurser som är inriktade på företagsamhet; en kurs i företagsekonomi och en UF Ett år som företagare -kurs. Dessutom bjuder vi ut Ekonomiska informationsbyråns Företagslivets unga generationer -kurser.

Syns företagsamhetsfostran också i andra läroämnen i vår gymnasium?

Bland annat i kurser i matematik och samhällslära lyfts företagsamhet in, främst genom företagsbesök och gästföreläsare.

Använder vi olika slags lärmiljöer i vårt gymnasium?

Vi har strävat efter att många av våra samarbetsprojekt inte sker i vårt eget skolhus, utan att de studerande i så stor utsträckning som finns ute i ”verkligheten”. På så sätt så stöder vi inte bara skapandet av olika inlärningsmiljöer utan ger också våra studerande möjligheter att bekanta sig med ett studie- och arbetliv utanför skolans väggar.

Erbjuder vi temastudier i vårt gymnasium?

Gymnasiet har en temastudievecka med sju olika projekt som omfattar hela skolan.

Arrangeras det företagsamhetsdagar eller temadagar med inriktning på företagsamhetsfostran i vårt gymnasium?

De senaste två läsåren har vi ordnat två temadagar kring ”Arbetslivskompetens och entreprenörskap”. Den ena dagen har innehållit olika workshops medan teman som: ”CV och arbetsansökningar”, ”Vett och etikett i arbetslivet – spelregler i arbetslivet”, ”Bli din egen chef – skapa själv ditt sommarjobb, Första hjälp inför grundande av företag – vad måste man veta innan man startar ett företag”. Den andra temadagen har studeranden själva valt ut företag som intresserar dem och koordinerat besök till dessa.

Samarbetar vårt gymnasium med andra aktörer?

Vi samarbetar bl.a. med Kust-Österbottens Företagare, Korsholms Företagare, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet och Åbo akademi.

Har vårt gymnasium fått besök av företagare? Vem har varit den mest oförglömliga gästen?

UF ambassadören Helmi Nurkkalas besök i skolan gav nya insikter och väckte inspiration, intresse och nyfikenhet.

Är det möjligt att start ett eget övningsföretag som en del av studierna?

Ja, inom kursen ”UF Ett år som företagare” finns den möjligheten.

Vilka existerande modeller eller verktyg används i vårt gymnasium?

Vi använder bl.a. ekonomiska informationsbyråns  och Ung Företagsamhet rf:s material och bjuder ut deras kurser.

Har vårt gymnasiet grundat ett andelslag eller ett eget företag?

Studerandekåren jobbar delvis som ett företag. Vi siktar på ett detta läsår grunda ett eget företag för vår caféverksamhet.

Kan de studerande i vårt gymnasium delta i planeringen av kursinnehållen eller temadagarna?

Vår strävan är att alltid ha med studerande i våra arbets- och planeringsgrupper. Våra temadagar kring företagsamhet har långt planerats av studerande.

Mikä on hauskin yrittäjyyskasvatukseen liittyvä juttu mitä olemme tehneet yhdessä?

Vår resa till Amsterdam och Nikes huvudkontor i Europa tillsammans med studerande från Svenska handelshögskolan i Vasa var oerhört inspirerande och väckte ett intresse hos våra studerande som bl.a. visat sig i att de valt flera kurser med företagsamhet som tema.

Erbjuder vårt gymnasium arbetslivsorientering till de studerande, lärarna och rektorn eller planerar ni att erbjuda orientering i framtiden?

Våra studerande har möjlighet att delta i kampanjen ”Ledare för e dag” som ordnas årligen.

Ges studerande möjlighet att öva sig på hur man söker jobb?

Detta ingår i både språkkurser och i de obligatoriska kurserna i studiehandledning i gymnasiet. Bl.a. i ämnet finska så skapar studerande egna LinkedIn profiler och jobbar med cv:n som skall ligga till grund för jobbsökning.

Hur utvecklar man och drar nytta av de kompetenser och styrkor som man får utanför skolan?

Vi samarbetar med en mängd högskolor och organisationer. Just nu planerar vi en kurs i ledarskap där vi söker kompetenser från både företagsvärlden och politiken.

Ger gymnasiet en möjlighet till att våga försöka, misslyckas och lära sig av misslyckanden?

Vår skola skall vara en miljö som sporrar till engagemang och att få lyckas. Men det skall också vara en plats där man får misslyckas och för att sedan få stöd för att lyckas med nästa projekt.

Finns det möjligheter för lärarna i vårt gymnasium att utveckla företagsamhetsforstran i sina egna läroämnen?

Ja, lärare har möjlighet att ta och tar också egna initiativ.

Bilder:  Nina Ingves ja Joakim Bonns.