YES Kouvola

YES Kouvola välittää ja luo tietoa, työvälineitä ja kontakteja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Toimimme linkkinä koulujen ja yrityselämän välillä ja pyrimme vahvistamaan ja lisäämään yrittäjyyskasvatukseen liittyvää osaamista ja yhteistyötä. Yrittäjämäinen asenne edistää nuorten kilpailukykyä tulevaisuuden työelämässä.