Skip to main content
  Uutinen

Kuka tekee mitä ja voitaisiinko tehdä yhdessä enemmän? YES-verkosto lähti kartoittamaan yrittäjyyskasvatuksen toimijoita ja malleja

By 4.10.2017 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Valtakunnallinen YES ry ja Yksityisyrittäjäin säätiö ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen polku. Se kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan, menetelmät ja eri toimijat.


Y
hteistyö käynnistettiin kesällä 2017. Kuvassa Yksityisyrittäjäin säätiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Kivinen sekä asiamies Annukka Åstrand, Sanna Lehtonen ja säätiön asiantuntija Kari Aalto.

Yrittäjyyskasvatuksen polun kehittämisen myötä yrittäjyyskasvatuksen toimijoita kootaan nyt yhteisen pöydän ääreen.

– Yksityisyrittäjäin säätiö on vuosien ajan rahoittanut erilaisia yrittäjyyskasvatuksen aloitteita ja pyrkinyt lisäämään yrittäjyyttä edistävien toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista. On hienoa, että tämän hankkeen kautta saamme näille kaikille aloitteille lisää näkyvyyttä ja voimme tuoda opetushenkilöstölle näkyville yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuuksien skaalan. Lopputuloksena ovat lapset ja nuoret, jotka voivat osallistua koko koulupolkunsa ajan eri työelämä- ja yrittäjyyskasvatustoimenpiteisiin, sanoo Yksityisyrittäjäin säätiön asiamies Annukka Åstrand.

YES-alueilla käynnistyi YES Tiimien koonti

Parhaillaan YES-verkostossa on käynnissä alueellisten YES Tiimien kokoaminen. Tiimien tarkoitus on tuoda yhteen paikallisesti eri yrittäjyyskasvatuksen toimijoita.

YES Tiimit toimivat alueellisina yrittäjyyskasvatuksen foorumeina, joissa voidaan ideoida ja kehittää yrittäjyyskasvatusta ja koulu-yritysyhteistyötä ja yhteisvoimin löytää resurssit yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiselle.

– Mukaan toivotaan opetushenkilöstöä, päättäjiä, virkamiehiä, elinkeinoelämän edustajia ja muita yrittäjyyskasvatuksen toimijoita ja organisaatioita. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita yhteistyöverkostoon, YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen sanoo.

YES on jo pitkään verkottanut eri toimijoita ja edistänyt yrittäjyyskasvatusta niin alueellisesti kuin kansallisesti.

– Tämä on uusi avaus tiiviimmälle yhteistyölle eri yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa. Muuttuva työelämä vaatii enemmän ketteryyttä, verkostomaista toimintatapaa ja yhteistyötä. Yksityisyrittäjän säätiön tuella tahdomme laajentaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.

Lopputulos: Yrittäjyyskasvatuksen polku

Yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden lisäksi lähdetään kartoittamaan yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä ja pedagogiikkaa.

Tavoitteena on rakentaa malli, joka antaa käyttäjille kokonaiskuvan yrittäjyyskasvatuksen toimijoista ja tilasta Suomessa ja joka kuvaa, miten yrittäjyyskasvatus toteutuu jatkumona esiopetuksesta korkea-asteelle.

Yrittäjyyskasvatuksen polkua lähdetään rakentamaan yhdessä kaikkien merkittävien toimijoiden kanssa. Hankkeen ohjausryhmään on kutsuttu jo EK, Kehittämiskeskus Opinkirjo, MTK, Nuori Yrittäjyys ry, Opetushallitus, Perheyritysten liitto, Skills Finland, 4H-liitto, Suomen Yrittäjät, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Taloudellinen tiedotustoimisto.

– Valmis Yrittäjyyskasvatuksen polku auttaa esimerkiksi opettajaa valitsemaan oppijoiden ikään ja valmiustasoon parhaiten soveltuvat yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuudet. Hyvänä pohjana valtakunnalliselle mallille toimii YES-verkoston aiemmat materiaalit, kuten Yrittäjyyskasvatuksen työkirja ja alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat. Nyt lähdemme täydentämään kokonaisuutta, Lehtonen sanoo.

Valtakunnallisen YES ry:n ja Yksityisyrittäjäin säätiön yhteistyön tavoitteena on tehdä Suomesta maailman paras yrittäjyyskasvatuksessa: maa, jossa on eniten yrittäjäksi aikovia ja eniten yrittäjäksi lähteviä nuoria sekä maailman eniten elinkelpoisia, kasvavia yrityksiä. Yksityisyrittäjäin säätiön rahoittama hanke jatkuu vuoteen 2021 asti.