Skip to main content
  Uutinen

Lukio, hae yrittäjyyden osaamismerkin pilottiin!

By 29.3.2021 No Comments

Yrittäjyyden osaamismerkin 2. pilottikierros käynnistyy 1.4. ja mukaan otetaan kymmenen lukiota.

YES-verkosto on yhdessä Hämeenlinnan lyseon lukion ja Talous ja nuoret TATin kanssa kehittänyt digitaalisella alustalla suoritettavan Yrittäjyyden osaamismerkin.

Yrittäjyyden osaamismerkillä osoitettava osaaminen on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista, joka koulutuksen järjestäjän on lukiolain mukaan tunnustettava osaksi lukion oppimäärää.

Yrittäjyyden osaamismerkki koostuu kahdeksasta erillisestä näyttötehtävästä, joista jokaisessa mitataan jonkin tietyn yrittäjyystaidon hallintaa. Yrittäjyystaidot perustuvat Euroopan komission vuonna 2016 julkaisemaan Entrepreneurship Competence Framework -julkaisuun, opetussuunnitelmiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön yrittäjyyslinjauksiin.

Lue lisää osaamismerkistä täältä.

Hae mukaan pilottiin

Osaamismerkin ensimmäinen pilottikierros käynnistyi helmikuussa ja loppuu huhtikuun alussa.

Nyt etsimme lukioita osaamismerkin toiseen pilottikierrokseen. Pilotoinnin tulee tapahtua 1.4. – 31.5.2021 välisenä aikana.

Osaamismerkin suorittavilla opiskelijoilla tulee olla pohjalla yrittäjyyteen liittyviä opintoja tai koulutuksen ulkopuolella hankittua kokemusta yrittäjyydestä.

Osaamismerkin suorittaminen soveltuukin mainiosti esimerkiksi yrittäjyyskurssin yhteyteen. Osaamismerkin edellyttämä osaaminen on voinut kertyä myös esimerkiksi osana oman yrityksen pyörittämistä tai koulutyön ja työharjoittelun yhdistelmässä.

Pilotointi on maksuton ja se sisältää pääsyn Claned-oppimisalustalle, jossa osaamismerkin suorittaminen tapahtuu. Alustalta löytyvät myös tarkemmat ohjeet ja opas opettajalle.

Vaikka opiskelijat voivat suorittaa osaamismerkin ajasta ja paikasta riippumatta, oman opettajan tulee kuitenkin tarkastaa näyttötehtävät erillisen ohjeistuksen tukemana. Alustavan arvion mukaan kaikkien tehtävien tekemiseen menee opiskelijalta yhteensä n. 4 tuntia.

Opiskelijoille osaamista kokoavasta osaamismerkistä on monenlaista hyötyä. Se auttaa omien vahvuuksien tunnistamisessa ja sanoittamisessa ja tarjoaa vahvan näytön työnhakuun sekä mahdollistaa koulun ulkopuolella hankitun yrittäjyysosaamisen hyödyntämisen formaalissa koulutuksessa.

Yrittäjyyden osaamismerkkiä voidaan hyödyntää myös laajemmin yrittäjyysopintoja kehitettäessä, ja se sopiikin hyvin hyödynnettäväksi pohdittaessa uutta yrittäjyyden lukiodiplomia ja sen kehittämistä. Osaamismerkin eri osa-alueet muodostavat kattavan kuvan yrittäjyyteen ja yrittäjyydestä oppimiseen liitettävistä tavoitteista ja voisivat siten vastata myös lukiodiplomin sisältöjä.

Kiinnostuneet lukiot voivat olla yhteydessä 23. huhtikuuta mennessä Sanna Lehtoseen: sanna@yesverkosto.fi tai puh. 045 357 2716. Pilotoinnin toiselle kierrokselle otetaan mukaan enintään 10 lukiota.

 

Lisätiedot:

pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara, 045 077 2373, lauri.vaara@tat.fi
toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, 045 357 2716, sanna@yesverkosto.fi
rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén, 040 7493 843, pieta.tukkimaki-hilden@kktavastia.fi
opinto-ohjaaja Anne Ahvenharju, 040 8696 205, anne.ahvenharju@kktavastia.fi