Skip to main content
  Uutinen

Lukio, miten vastaat tähän? Yli puolet lukiolaisista kaipaa lisää työelämätietoa ja -opetusta

By 26.3.2014 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Mitä teet, kun vain vajaa viidennes lukiolaisista tietää varmasti mihin aikoo pyrkiä opiskelemaan ja lähes joka neljäs lukiolaistyttö aikoo pitää välivuoden?

YES:iltä on tulossa YES goes to lukio -hankeen tuloksista koottu julkaisu, joka tarjoaa apua opettajille lukioiden työelämätaitojen parantamiseen.

Koulut eivät tarjoa nuorille tarpeeksi tietoa koulutus- ja uravalintojen tueksi, selviää TATin teettämästä Kun koulu loppuu -tutkimuksesta.

Tutkimuksen muikaan yli 60 % vastaajista totesi, että nykyisellään työelämään liittyviä taitoja käsitellään koulussa melko vähän tai ei lainkaan.

– Vain vajaa 20 prosenttia lukiolaisista tietää varmasti, mihin aikoo pyrkiä opiskelemaan lukion jälkeen. Tämä on ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että työelämään siirtymistä pitäisi nopeuttaa, T-Median Harri Leinikka toteaa TATin tiedotteessa.

Erityisesti lukiolaisyttöjen epävarmuus näkyy tutkimuksessa. Lukiolaistytöistä 24 prosenttia aikoo melko tai täysin varmasti pitää välivuoden, kun pojilla vastaava luku on 12 prosenttia. Välivuoden suosio myös kasvaa lukion loppua kohti.

YES goes to lukio: työkaluja lukioiden työelämätaitojen parantamiseen

TATin mukaan tieto ja kokemukset työelämästä helpottaisivat nuorten koulutus- ja uravalintoja. Myös opettajat kaipaavat opetukseen lisää käytännön harjoittelua ja kokeilemista sekä yhteyksiä elinkeinoelämään.

– Opettajat itsekin tunnistavat, että kouluilla ei ole riittävästi kontakteja työelämään, ja ettei koulu anna riittävästi valmiuksia yrittäjyyteen, sanoo johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen TATin tiedotteessa.

YES:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen kertoo, että YES goes to lukio -hankkeen aikana kerätty tieto tukee Kun koulu loppuu -tutkimuksen tuloksia.

– Vaikka opettajat tahtovat antaa nuorille enemmän tietoa työelämästä, saattavat keinot puuttua. YES goes to lukio -hankkeessa olemme kehittäneet juuri tästä syystä konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja lukioiden työelämäyhteyksien kehittämiseen ja parantamiseen, Lehtonen kertoo.

YES:iltä ilmestyy tänä keväänä hankkeen lopputuotoksena julkaisu, jossa esitellään konkreettisin stepein, kuinka lukiokoulutuksen työelämä- ja yrittäjyystaitoja voidaan kehittää.

– Julkaisussa on esimerkkejä ja ehdotuksia yrittäjämäisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi ja koulu-yritysyhteistyön kehittämiseksi.

– Hankkeen aikana kehitettyjä työkaluja yrittäjyyskasvatukseen ovat muun muassa YES Ope-yrittäjätreffit ja YES Café, jotka kaikki rakentavat opettajien ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Rakensimme myös loistavan työkalun opettajille eli YES Kummiportaalin, jonka avulla voi hakea yhteistyökumppanin yrittäjyyskasvatukseen jos omia kontakteja ei vielä ole, Lehtonen sanoo.

Tutustu YES Kummiportaaliin osoitteessa yeskummit.fi.

YES goes to lukio -hankkeen tuloksista koottu julkaisu ilmestyy kevään aikana.

TATin tiedote 25.3.2014: Tutkimus: Tieto ja kokemukset työelämästä helpottaisivat nuorten koulutus- ja uravalintoja