Skip to main content
  Uutinen

Lukion opetussuunnitelman perusteet julki, nyt kunnissa käynnistyy paikallinen suunnittelutyö – YES-verkosto kannustaa ottamaan työelämän vahvasti mukaan

By 13.11.2019 14 marraskuun, 2019 No Comments

Lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat elokuussa 2021. Ne laaditaan Opetushallituksen marraskuussa 2019 julkaisemien lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Uudistus tuo lukioihin lisää työelämälähtöisyyttä ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen on tyytyväinen, että yrittäjyyskasvatuksen teema näkyy entistä vahvemmin lukion uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Nyt niihin on selkeästi määritelty muun muassa työelämävalmiudet ja yrittäjämäinen asenne.

– Tutkimusten mukaan lukiolaiset kaipaavat lisää työelämätietoa, joten uuden opetussuunnitelman myötä lukiolla on nyt erinomainen mahdollisuus kehittää koulutusta tähän suuntaan. Perusteissa on myös paljon muita tärkeitä tavoitteita, kuten opiskelijoiden osallisuuden lisääminen, yhteisöllinen toimintakulttuuri, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet.

Laaja-alainen osaaminen tarkoittaa, että perusteissa on määritelty laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Niiden avulla tuetaan lukiolaisen kasvua hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi.

– Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet mahdollistavat sen, että lukiot voivat lähteä tarkastelemaan opetussuunnitelmaa kokonaisvaltaisesti. Ensin kannattaakin pohtia lukion toimintakulttuuria ja miettiä, mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa toimintatapojen ja menetelmien kannalta ja vasta sitten lähteä miettimään oppiainekohtaisia sisältöjä, Lehtonen suosittelee.

YES-verkosto auttaa rakentamaan yrittäjämäistä toimintakulttuuria

YES-verkosto tarjoaa koulutuksenjärjestäjille paikallisen opetussuunnitelmatyön avuksi YES valmennusta, jossa tarkastellaan opetussuunnitelmaa yrittäjyys- ja työelämäosaamisen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisen näkökulmasta.

– Esimerkiksi yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeää, joten se tulee määritellä ja asettaa sille tavoitteet. Yhteistyötahot kannattaakin ottaa mukaan jo uuden opetussuunnitelman laadintatyöhön. Näin saadaan myös työelämän näkökulmaa opetussuunnitelmatyöhön alusta alkaen.

Koulutuksenjärjestäjät voivat kysyä YES LOPS -valmennusta omalta YES-aluetoimijalta tai osoitteesta valmennukset@yesverkosto.fi. YES LOPS -valmennus on mahdollista saada maksutta, jos alueellanne on YES-aluetoimisto. Muussa tapauksessa syntyvien kustannusten korvaamisesta sovitaan erikseen.