Skip to main content
  Uutinen

Lukiouudistus tekee lukioista työelämälähtöisempiä ja velvoittaa laajempaan yhteistyöhön – YES-verkosto auttaa paikallisessa lops-työssä

By 4.9.2019 12 marraskuun, 2019 No Comments

Lukioiden paikallinen opetussuunnitelmatyö kannattaa käynnistää nyt YES LOPS -valmennuksen avulla.

Uusi lukiolaki ja marraskuussa julkaistavat lukion uudet opetussuunnitelman perusteet tuovat lukioihin kaivattua työelämälähtöisyyttä. Lukiouudistus velvoittaa lukioita myös yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Uudistuksen aikataulu on nopea, minkä takia YES-verkosto tarjoaa tukea paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön.

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen iloitsee, että työelämä- ja yrittäjyysosaaminen näkyy entistä vahvemmin uuteen lukiolakiin perustuvassa lukion uudenopetussuunnitelman luonnoksessa.

– On hienoa, että työelämävalmiudet ja yrittäjämäinen asenne saadaan nyt mukaan lukion opetussuunnitelman perusteisiin. Marraskuussa julkaistavan lopsin yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijoille jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia nykyistä kattavammin, mikä on tutkimusten mukaan ollut myös lukiolaisten oma toive, Lehtonen sanoo.

Yhteistyön merkitys korostuu

Uusi lops painottaa yhteyksiä ympäröivään maailmaan: Opiskelijoiden valmiuksia parannetaan kehittämällä korkeakouluyhteistyötä, kansainvälisyttä sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamista.

Lehtonen uskoo, että myös kurssien muuttuminen opintojaksoiksi  ja -pisteiksi mahdollistaa laajemman yhteistyön lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

– Olen erityisen iloinen siitä, että uuden opetussuunnitelman ansiosta lukiot pääsevät kenties rakentamaan uudenlaisia yhteistyömalleja elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa. Yhteistyö työelämän kanssa kehittää lukiokoulutuksen pedagogiikkaa, tuo monipuolisuutta ja mahdollistaa oppimisen eri tavoin. Yhteistyö auttaa opiskelijoita myös näkemään teorian käytännön yhteyden.

Uutena lopsissa laaja-alainen osaaminen

Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa tärkeäksi yhdistäväksi elementiksi lukio-opetukseen määritellään laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet.

Yhtenä osa-alueena on yhteiskunnallinen osaaminen, johon kuuluu muun muassa työelämävalmiudet ja yrittäjämäinen asenne.

– Olen lukenut lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnosta yrittäjyyskasvatuksen lasien läpi, ja pidän hyvänä sitä, että luonnos ottaa kantaa myös lukion toimintakulttuurin rakentamiseen ja mahdollistaa sen kehittämisen. Näitä asioita pohdimme jo YES Lukiot työelämään -hankkeessa, jossa syntyi Uuden osaamisen lukio -käsikirja. Se esittelee lukion, joka vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin yrittäjämäisellä, avoimella ja yhteisöllisellä toimintakulttuurilla, Lehtonen kertoo.

YES-verkosto valmentaa paikallisessa opetussuunnitelmatyössä

Tänä syksynä käynnistyvä paikallinen opetussuunnitelmatyö määrittelee, miten uudistus toteutuu käytännössä.

– Haasteena on tiukka aikataulu, sillä lukiot eivät ehkä ehtineet rakentamaan edes nykyisen opetussuunnitelman mukaista toimintatapaa, ja osa opettajista ei ole ehtinyt edes pitää kaikkia sen mukaisia kursseja. Siksi me YES-verkostossa tahdomme helpottaa lukioiden työtä ja tarjota työkaluja, jotta lukiot pääsevät mahdollisimman helposti ja jouhevasti toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa.

Neljällätoista alueella eri puolella Suomea toimiva YES-verkosto käynnistää tänä syksynä YES LOPS -valmennuksen koulutuksenjärjestäjille uuden opetussuunnitelman rakennustyön tueksi.

Kokonaisuus tarkastelee opetussuunnitelmaa yrittäjyys- ja työelämäosaamisen sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisen näkökulmasta.

– Olemme laatineet strategiamallin paikallisen opetussuunnitelman laatimiseksi. Strategiamallin avulla lukio voi pohtia, millainen on heidän toimintakulttuurinsa, oppimiskäsityksensä sekä arvoperustansa, ja millaisia oppimisympäristöjä ja menetelmiä lukio-opetuksessa hyödynnetään. Emme myöskään unohda tärkeää korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä, Lehtonen kertoo.

YESin lops-työskentelyn avulla pohditaan myös, mitä laaja-alainen osaaminen käytännössä tarkoittaa, millaisia tavoitteita sille asetetaan ja miten sitä arvioidaan.

– Tärkeää on tietysti myös pohtia, mitä yrittäjyys- ja työelämäyhteistyö lukiokoulutuksessa on ja miten sitä voi parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa.

Koulutuksenjärjestäjä, ota yhteyttä!

Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa, minkä jälkeen paikallinen opetussuunnitelmatyö alkaa. Uusien opetussuunnitelmien mukainen lukio-opetus aloitetaan elokuussa 2021. Lehtonen toivoo jo nyt koulutuksenjärjestäjien yhteydenottoja.

– Tahdomme tarttua tähän jo nyt, jotta koulutuksenjärjestäjillä on mahdollisimman paljon aikaa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. YES LOPS -valmennuksen voi aloittaa heti, Lehtonen kehottaa.

Koulutuksenjärjestäjät voivat kysyä YES LOPS -valmennusta omalta YES-aluetoimijalta tai osoitteesta valmennukset@yesverkosto.fi. Valmennuksia järjestetään syyskuusta 2019 alkaen.