Skip to main content

Etelä-Savon näköinen yrittäjyyskasvatus

Etelä-Savossa tehdään monipuolista yrittäjyyskasvatusta, joka ansaitsee saada huomiota. Julkaisussa Etelä-Savon kuntien yrittäjyyskasvatuksen ehjiä polkuja sekä koko Etelä-Savon yhteinen polku.

Julkaisu esittelee vahvuusperustaisen yrittäjyyskasvatuksen ehjien polkujen rakentamisen käytännön. Kiinnittämällä huomiota siihen, mikä on hyvää, voidaan nostaa esille kuntien erityispiirteitä ja vahvistaa kuntien vahvuuksia. Etelä-Savon näköinen yrittäjyyskasvatus on joustavaa ja räätälöityä, arjen tekemistä ja arjesta erottuvaa ilottelua, yhteistyötä monien tahojen välillä sekä moninaisia oppimisympäristöjä.

Julkaisu antaa etenkin kehittäjätoimijoille ja maakunta- ja kuntapäättäjille ideoita oman työnsä ja yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuuden kehittämiseen. Myös laaja yleisö voi julkaisun avulla tutustua maakunnassa tai omassa kunnassa tehtävään yrittäjyyskasvatustyöhön.

Lataa julkaisu tästä (pdf)

Julkaisussa esiteltävää kehittämistyötä on tehty osana Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanketta (2019–2022), joka on saanut Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta. Hankkeessa mukana olivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lisäksi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Itä-Savon ammattiopisto Samiedu, STEP-koulutuksen Pieksämäen kampus sekä erityisen tiiviisti Mikkelin, Pieksämäen, Sulkavan, Kangasniemen, Juvan ja Joroisten lukiot.