Skip to main content

Lukiot työelämään -ystäväkirja

YES – Lukiot työelämään -hankeessa 1.4.2016–31.3.2019 rakennettiin mukana oleviin lukioihin työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä ystäväkirjassa esitellään hankelukioiden yrittäjyyskasvatusta.

Lue Lukiot työelämään -ystäväkirjaa tästä