Skip to main content

Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas

Oppilaitoksissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus tarvitsee tuekseen laaja-alaista verkostoa. Suunnitelmallisella yhteistyöllä yrittäjyyskasvatuksesta saadaan kehittyvää, saumatonta ja aidosti vaikuttavaa.

Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatus toteutuu kunnassa eri kouluasteiden, yritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden sekä yrittäjyyskasvattajien ja eri hallinnonalojen saumattomana yhteistyönä.

YES-verkoston uusi Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas antaa työkalut yrittäjyyskasvatustiimin rakentamiseen ja toimivaan yhteistyöhön. 

Mikä on yrittäjyyskasvatustiimi?

Yrittäjyyskasvatuksen tiimi on kuntakohtainen tai alueellinen yhteistyöryhmä, joka toimii yrittäjyyskasvatusta suunnittelevana, arvioivana ja kehittävänä työryhmänä.

Tiimin avulla vahvistetaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä, rakennetaan oppilaitosten työelämäyhteistyötä ja asetetaan tavoitteita yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi. Keskeistä yrittäjyyskasvatustiimille on yhteinen vuoropuhelu yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä ja tehtävästä tiimin toimintakentässä.

Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas antaa konkreettisia ohjeita yrittäjyyskasvatustiimin perustamiseen sekä työkaluja tiimin tavoitteiden asettamiseen, yhteistyöhön, käytänteisiin, aikatauluttamiseen ja arviointiin. Tiimioppaassa esitellään myös YES-verkoston yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi ja yrittäjyyskasvatuksen Ehjän polun malli.

Lue lisää uutisesta: Uusi opas: Näin rakennat kuntaan toimivan yrittäjyyskasvatuksen tiimin

Voit ladata Yrittäjyyskasvatuksen tiimioppaan käyttöösi alla olevalla lomakkeella.

Tarvitsetko tukea yrittäjyyskasvatuksen rakentamiseksi kuntaan? Tutustu myös YES-verkoston kuntakäsikirjaan.

Lataa Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas

Opas on pdf-muodossa. Kun olet täyttänyt kentät ja klikannut "Lähetä", pääset lataamaan oppaan ruudulle ilmestyvästä "Lataa opas tästä" -napista. Jos nappi ei ilmesty, tarkista että olet hyväksynyt sivuston evästeet.

Loading...