Skip to main content
  Uutinen

Me muutamme koulutuksen työelämälähtöisemmäksi, oletko mukana?

By 20.1.2016 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Vuonna 2016 me YES-verkostossa lupaamme lisätä vuoropuhelua koulutuksen ja työelämän välillä ja auttaa tekemään yhteistyöstä arkea. Miten sinä aiot osallistua?

Onko sinun työyhteisölläsi varaa olla panostamatta nuorten työelämätaitoihin?

Työelämä tarvitsee nuorten intoa, ennakkoluulottomia ideoita ja uusia toimintatapoja. Työntekijöitä, jotka tekevät asioita eri tavalla koska eivät tiedä, miten ne aiemmin on tehty.

Nuori puolestaan kaipaa tietoa ja kokemusta eri ammateista, aloista, yrittäjyydestä ja työelämässä tarvittavista taidoista, jotta hän osaa tehdä päätöksiä tulevaisuutensa suhteen ja ymmärtää, mikä häntä itseään kiinnostaa ja missä ovat hänen vahvuutensa.

Siksi koulutuksen ja työelämän kannattaa syventää yhteistyötä. Meillä YESissä on kokemusta, verkostoja ja työkaluja, joten lupaamme, että vuonna 2016 teemme seuraavaa:

1. Lisäämme koulu-yritysyhteistyötä tarjoamalla konkreettisia työkaluja yhteistyön toteuttamiseen: järjestämme YES Ope-yrittäjätreffejä ja muita kohtaamistilaisuuksia ja tarjoamme kouluille työelämän vapaaehtoisia YES Kummeja.

Saadaksemme koulut ottamaan työelämäyhteistyön osaksi opetusta kannustamme kouluja avaamaan ovet yhteiskuntaan, kokeilemaan erilaisia oppimiympäristöjä ja toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta tarjoamalla opetushenkilöstölle tukea ja koulutusta, jonka avulla heidän yrittäjyys- ja työelämäosaamisensa vahvistuu.

Viemme viestiä myös työelämän suuntaan ja rohkaisemme jakamaan osaamista ja kokemusta nuorille.

2. Laajennamme verkostoamme, jotta voimme olla yhä useamman opettajan tukena.

YES on jo nyt verkostojen verkosto: jokaisella YES-alueella on oma paikallinen verkostonsa, joka kehittää ja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omista lähtökohdista ja alueellisista tarpeista käsin. Tiimit ja työryhmät osallistavat eri paikallistason toimijoita ja organisaatioita. Me mahdollistamme alueellisesti verkoston toimijoiden kohtaamisia.

3. Viestimme ajankohtaisista yrittäjyyskasvatuksen asioista ja kerromme uusista malleista, hankkeista ja pyrkimyksistä, joilla Suomen koulutuksesta tehdään työelämälähtöisempää.

Nämä asiat me voimme tehdä, mutta emme yksin. Yrittäjyyskasvatusta tehdään yhdessä, ja yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentaminen yhteisössä on jokaisen tehtävä.

Miten sinä edistät lasten ja nuoren yrittäjyys- ja työelämätaitoja sinun koulussasi / kunnassasi / organisaatiossasi tai lähiyhteisössäsi?