Skip to main content
 Yrittäjämäinen lukio

Mikkelin lukiossa opiskelijat pääsevät ideoimaan kurssisisältöjä ja opettajat tutustuvat työelämään

By 18.1.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirjassa vuorossa on Mikkelin lukio. Lukion opiskelijoille on tarjolla yrittäjyyskursseja ja teemaopintoja, ja moneen kurssiin sisältyy yhteistyötä työelämän kanssa. Uutena tapana toteuttaa teemaopintoja on Projektiviikko, jossa myös opiskelijat pääsevät suunnittelemaan kurssisisältöjä.

Tämän ystäväkirjan täytti Mikkelin lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja Eeva Pulkkinen

lukion nimi: Mikkelin lukio
paikkakunta: Mikkeli
opiskelijoita: noin 730
opettajia: noin 50

 

Onko meidän lukiossa yrittäjyyskursseja?

Meillä on Mikkelin lukiossa kaksi valinnaista yrittäjyyskurssia. Lukion omalla suositulla kurssilla Yrittäjyys ja yritys Suomessa käsitellään yrittäjyyttä sekä sisäisenä toimintamallina että liiketoiminnallisena osana yhteiskuntaa. Työtapana on portfolio-opiskelu, jossa opiskelija kehittää omasta liike-ideastaan yrityksen. Kurssiin sisältyy myös yrityskäyntejä seutukunnalla toimiviin yrityksiin.

Toinen yrittäjyyskurssi, Taloudellisen tiedotustoimiston tuottama verkkokurssi Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen järjestetään ensimmäistä kertaa kevätlukukaudella 2018.

Tavoitteena tuleville lukuvuosille on, että tarjoamme myös muita TAT:n verkkokursseja Mikkelin lukion opiskelijoille ns. hybridi-opetuksena, eli siinä hyödynnetään sekä opettajan lähiopetusta että verkko-opiskelua.

Minä tulevaisuuden yrittäjä -kurssi. Kuva: Hellot Valokuvaus

Näkyykö meidän lukiossa yrittäjyyskasvatus myös muissa oppiaineissa?

Kyllä, monilla kursseilla tehdään yhteistyötä sekä korkeakoulujen että paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Esimerkiksi biologian opiskelijat vierailevat säännöllisesti Islab-laboratoriossa, kemian opiskelijat tekevät tutustumisretkiä jatko-opintoihin liittyen ja psykologian syventävillä kursseilla tehdään vierailuja alan yrittäjien luo.

Viime syksynä äidinkielen opettajat järjestivät kokonaisen lukutaitoon ja kirjallisuuteen liittyvän teemapäivän, jossa opiskelijat tutustuivat eri ammattilaisten avulla kieleen ja kirjallisuuteen.

Näiden lisäksi meillä on lukuisia muita eri kursseihin kytkettyjä kokonaisuuksia, jotka lisäävät opiskelijoiden tietoutta työelämässä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin.

Onko meidän lukiossa teemaopintoja?

Kyllä,  uudenlainen tapa lukiossamme järjestää monen eri oppiaineen ainerajoja ylittäviä ja laajoja yhteistyöverkostoja hyödyntäviä teemaopintoja on ollut Projektiviikko. Projektiviikolla ei ole lukujärjestyksen mukaista opetusta, vaan viikon mittaisia kursseja, joista opiskelija valitsee itselleen yhden.

Mikkelin toisen asteen projektiviikko toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2017, jolloin kursseja järjestettiin yli 25. Kurssit painottivat muun muassa työelämälähtöisyyttä, yhteistyötä, yhteiskunnallista ja ilmiöpohjaista oppimista sekä opiskelun projektimaisuutta.

Seuraava projektiviikko on huhtikuussa 2018. Järjestäjinä on Mikkelin kaupunki ja YES lukiot työelämään -hanke yhdessä lukuisten kursseja järjestäneiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Minä tulevaisuuden yrittäjänä -kurssilaisia projektiviikon viimeisenä päivänä auditoriossa, hetki ennen kuin omien yritysideoiden pitchaus alkoi. Kuva: Eeva Pulkkinen

Pääsevätkö meidän lukiossa oppilaat osallistumaan kurssisisältöjen tai teemapäivien suunnitteluun?

Tulevalla projektiviikolla opiskelijoiden on itse mahdollista suunnitella viikon mittainen kurssi, jossa he itse suunnittelevat ja toteuttavat kurssisuoritukseen vaadittavat tehtävät ohjaavan opettajan avustuksella. Kurssi voi olla joko opiskelijan yksin suunnittelema ja toteuttama tai opiskelijaryhmän suunnittelema kurssi, jonne voi osallistua myös muita viikon aikana.

Toki myös aktiivinen opiskelijakunnan hallitus toimii opiskelijoiden äänenä koulun toiminnan suunnittelussa. Esimerkiksi YES-tiimiin kuuluu opiskelijakunnan puheenjohtajisto – oli itsestään selvää, että haluamme tiimiin opiskelijoiden äänen kuuluviin!

Onko meidän lukiossa yrittäjyyspäiviä?

Pidimme Yrittäjän Päivän 5. syyskuuta teemapäivänä. Koulumme on iso ja ylioppilaskokeiden painaessa päälle ei suuren massatilaisuuden järjestäminen tuntunut mielekkäältä. Siksi toteutimme päivän niin, että opettajat kutsuivat vieraakseen tunnille kurssin aiheisiin sopivan yrittäjän tai järjesti omalle ryhmälleen vierailun koulun ulkopuolelle.

Päivän aikana esimerkiksi apteekkari vieraili kemian tunneilla, toimintaterapeuttiyrittäjä terveystiedon tunneilla, toimittaja yhteiskuntaopin tunnilla sekä te-toimiston kansainvälisen työnvälityksen neuvoja yhteiskuntaopin EU-kurssilla.

Päivä onnistui hienosti – tällä tavoin opiskelijatkin saivat varmasti vierailusta enemmän irti, kun he liittivät opiskeltavan aineen asioita eri ammateissa tarvittaviin taitoihin!  Yrittäjänpäivää on tarkoitus toteuttaa koulussamme eri oppitunteihin kytkien myös jatkossa.

Onko meidän lukiossa mahdollista perustaa oma harjoitusyritys osana opiskelua?

Kyllä. Yritys ja yrittäjyys Suomessa -kurssilla opiskelijat kehittävät omasta liikeideastaan oman yrityksen. Myös Projektiviikolla järjestettävällä Minä tulevaisuuden yrittäjänä -kurssilla opiskelijat kehittävät omaa liiketoimintaideaansa ja esittelevät tuotoksena viimeisen päivän pitchaustilaisuudessa.

Onko meidän lukiossa työelämään tutustumisjaksoa opiskelijoille, opettajille tai rehtorille?

Syyslukukaudella YES-tiimimme suunnitteli lukion opettajille suunnatun “YES Business Tour” -yritysvierailukierroksen. Iltapäivään osallistui 50:stä opettajasta 30 ja palaute oli erinomaista!

Vierailimme lasikuitumateriaaleja valmistavassa kansainvälisessä tehtaassa, paikallisessa mediatalossa sekä luomu- ja lähiruokaa tarjoavassa perheyrityksessä. Viimeisessä vierailukohteessa myös alueen yrittäjäjärjestön edustaja loi katsauksen tulevaisuuden työelämään.

Koulutuksesta sai puolikkaan vesopäivän. Samantyyppinen veso-iltapäivä on tarkoitus myös ensi syksynä, sillä opettajat kokivat yritysvierailut virkistäviksi ja erittäin hyödyllisiksi oman ammattitaidon ja aluetalouden ymmärtämisen kannalta.

Tulevan projektiviikon aikana opiskelijoille on tarkoitus laittaa tarjolle LukioTET2.0-tyyppinen työelämään tutustumisjakso, jossa opiskelijat pääsevät pienissä ryhmissä ratkomaan alueen yritysten asettamia kysymyksiä.

Onko meidän lukiossa opettajilla mahdollisuus kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa oppiaineessaan?

Totta kai! Yrittäjyyskasvatuksen ideoinnissa ja toteutuksessa auttaa YESin projektipäällikkö sekä YES –Lukiot työelämään -hankkeen vastuuopettaja koululla. Lisäksi YES-tiimin työskentelyyn osallistuminen on kaikille opettajille avointa, mukaan saa tulla kuka vain ketä toiminta kiinnostaa!

Mikkelissä on lisäksi hyvät mahdollisuudet saada yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvää koulutusta ison ammattikorkeakoulun ja yliopistotoimijoiden tarjoaman täydennyskoulutuksen vuoksi.

 

YES-meiningillä eteenpäin! Eeva Pulkkinen on YES-hankkeen vastuuopettaja Mikkelin lukiossa. Kuva: Eeva Pulkkinen

Mikkelin lukio on mukana YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta.