Skip to main content
  Uutinen

Minne mennä Educassa? Katso tästä YESin 10 vinkkiä

By 17.1.2019 20 helmikuun, 2019 No Comments

Kokosimme Educan ohjelmasta kiinnostavia puheenvuoroja, jotka käsittelevät muun muassa työelämän muutosta ja tulevaisuudessa tarvittavia taitoja, opettajan muuttuvaa roolia, ilmiölähtöisyyttä, oppimisympäristöjä, teemaopintoja ja johtajuutta.

Tässä YES-verkoston kymmenen vinkkiä Educaan, ole hyvä!

Jos työelämän muutos ja tulevaisuuden taidot kiinnostavat, käy näissä:

Työelämätaidot 2030-luvulla – kuinka valmistamme oppilaita tulevaisuuteen?
perjantai kello 12.30
Nuori Yrittäjyys ry / Tomi Rytkönen

Luomme nykypäivän alakoululaisista tulevaisuuden työntekijöitä, sillä he siirtyvät työelämään 2030-luvulla. Kuinka voimme jo nykypäivänä valmistaa lapsia tulevaisuuteen? Avaintaitojen, kuten ryhmätyöskentelyn, vuorovaikutustaitojen, osallistumisen ja vaikuttamisen sekä elinikäisen oppimisen myötä oppiminen luokkahuoneessa tulee muuttumaan. Lue lisää.

Minkälaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa?
perjantai kello 13.10
Opetushallitus / opetusneuvos Kari Nyyssölä

Tarvitsemme tulevaisuudessa ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta, oppimiskykyä ja sosiaalisia taitoja. Mitä muita taitoja tarvitsemme ja minkälaisia osaamista tarvitaan eri aloilla ja eri ammateissa? Osaamisen ennakointifoorumi on pohtinut näitä kysymyksiä ja määrätietoisesti vienyt eteenpäin mittavaa ennakointiprosessia, joka tuottaa näkemyksiä tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeista sekä koulutuksen kehittämisehdotuksia. Nyt on mahdollista saada kokonaisvaltainen näkemys tulevaisuuden alakohtaisesta osaamisrakenteesta. Lue lisää.

Mitä opettaisin lapselleni, joka ei ole vielä syntynyt? Tulevaisuuden lukujärjestys!
perjantai kello 15.45
OAJ ry / Perttu Pölönen, säveltäjä ja futuristi

Disruptio ja eksponentiaaliset teknologiat ovat päivän sana ja maailma muuttui ja muuttuu nopeammin kuin osasimme arvata. Miten muuttuvan maailman tarpeet näkyvät koulussa? Suomi on tunnetusti ollut koulutuksen vahva maa, mutta voiko juuri se hyvä asema nousta jarruksi kehitykselle? Olemmeko tarpeeksi rohkeita suunnittelemaan koulutusta 5, 10 tai 20 vuoden päähän? Lue lisää.

Jos opettajan osaamisen muutos ja yhteisopettajuus kiinnostavat, käy näissä:

Samanaikais- ja yhteisopettajuuden mahdollisuudet ja haasteet
perjantai kello 15
Luokanopettaja Piritta Siekkinen, Nummen yhtenäiskoulu, Hämeenlinna ja luokanopettaja, apulaisjohtaja Katja Järvinen, Myllypohjan koulu, Lahti

Mitä tapahtuu, kun laitetaan yhteen noin 50 ekaluokkalaista ja kaksi luokanopettajaa? Tai 92 ekaluokkalaista ja neljä luokanopettajaa? Ryhmien menossa mukana on myös erityisopettajia ja ohjaajia! Toimiiko? Onko tämä hyvä juttu vai ei? Suoraa puhetta niin hyvistä kuin vähemmän hyvistä kokemuksista! Vinkkejä samanlaisia opetusjärjestelyä suunnitteleville! Lue lisää.

Mitä osaamista opettaja tarvitsee tulevaisuudessa?
perjantai kello 13:45
OAJ ry / Ernest Lawson, Olli Luukkainen, Pinja Immonen, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Riitta-Leena Metsäpelto, Anu Warinowski

Opettajan työ on todellista tulevaisuustyötä. Riitta-Leena Metsäpelto ja Anu Warinowski valtakunnallisesta OVET-hankkeesta esittelevät tutkimukseen perustuvaa, laajassa asiantuntijaverkostossa kehitettyä opettajan osaamisen mallia. Tämän jälkeen opettajan tulevaisuuden osaamisesta keskustellaan paneelissa. Lue lisää.

Opettajana oppimisen ekosysteemeissä
perjantai kello 13:45
OAJ ry / professori Hannu L. T. Heikkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos

Opettaja elää oppimisen ekosysteemissä lukiessaan lehteä, somessa, Wilmassa, kadulla, politiikassa – kaikkialla, koko ajan. Täydennyskoulutuksessa pitäisi hyödyntää entistä enemmän arkielämässä opittua ja kokemusten vaihtoa vertaisten kanssa, joka integroidaan teoreettiseen tietoon. Mutta mitä tehdä, kun systeemi tunnistaa vain VESO:t ja KIKY:t? Pitäisikö täydennyskoulutuksen käsite ja opettajien työaikajärjestelmä räjäyttää? Lue lisää.

Jos erilaiset oppimisympäristöt, ilmiölähtöinen oppiminen ja teemaopinnot kiinnostavat, käy näissä:

Opetussuunnitelma eläväksi: monilukutaitoa tutkivan ja ilmiölähtöisen oppimisen keinoin
perjantai kello 14.30
OAJ ry / FT, dosentti, projektipäällikkö Merja Kauppinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Oppiainerajat ylittävä oppiminen perustuu tekstityölle: tiedon hakemiselle ja muodostukselle sekä opitun dokumentoinnille. Esitelmässä käsitellään eri kouluasteiden esimerkkien kautta sitä, mitä on prosessimaisessa opiskelussa tarvittava monilukutaito ja miten voi tiedonalakohtaista monilukutaitoa eri oppiaineissa kehittää. Lue lisää.

Katse tulevaisuuteen!
perjantai kello 15
Teematuottaja Paula Havaste, Heureka, Opetus- ja ohjelmapalvelusuunnittelija Harri Häll, Tietomaa ja Oppimisinnoittaja Piritta Marttila, Pilke

Kolme tiedekeskusta, Heureka, Tietomaa ja Pilke, jakavat mission muutoksentekijäsukupolven kasvattamisessa. Tule kuulemaan, miten tiedekeskukset tukevat monialaista opetusta ja tarjoavat oppimisympäristön koulujen käyttöön. Tarjolla on valmiita oppisisältöjä, työpajakuvauksia ja muuta monialaista ja ajankohtaista käytännön materiaalia mm. kiertotaloudesta ja biotaloudesta. Lue lisää.

Toimintakulttuurin kehittäminen monialaisten teemaviikkojen kautta
lauantai kello 13.45
OAJ ry / liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen, Otava Oppimisen palvelut

Miten oppimisen digitalisaatio haastaa nykymuotoista koulua? Onko koulun pedagogisen toimintakulttuurin nykytila (vahvuudet, kehittämiskohteet, heikkoudet) arvioitu avoimesti ja rehellisesti? Mikä nykyisessä on arvokasta myös tulevaisuudessa? Kuinka varmistetaan sen säilyminen? Miten hyödynnät teknologiaa pedagogisessa johtamistyössä? Esityksen aikana tututustaan koulujen toimintakulttuuria kehittävien hankkeiden läpivientiin eri kunnissa vuonna 2018.

Jos johtaminen kiinnostaa:

Havaintoja oppimisen systeemisestä johtamisesta
perjantai kello 14.40
Opetushallitus / opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, virka-apulaisrehtori Ilkka Laasonen, Vantaan kaupunki

Kasvatus ja koulutusalan johtaminen tarvitsee tulevaisuudessa luovaa ajattelua yhdessä. Ei voida puhua luovista opettajista tai oppilaista, jos johtaja tai rehtori itse eivät ole luovia. Johtamisen oppivassa yhteisössä on lähdetty tekemään havaintoja oppimisen systeemisestä johtamisesta. Miten roolien pitäisi muuttua, kun siirrytään systeemiseen ajatteluun? Parhaimmat verkostot puhuvat ja tekevät! Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mitä systeemisyys tarkoittaa oppimisen johtamisessa. Lue lisää.

Tutustu koko Educan ohjelmaan osoitteessa educa.messukeskus.com/ohjelma.