Skip to main content
Näkökulma

Mirita Saxbergin Yrittäjän päivän tervehdys: Opettaja on maailman tärkein

By 5.9.2016 3 syyskuun, 2020 No Comments

Yrittäjämäisen asenteen luomisessa ja yritteliään toimintakulttuurin rakentamisessa opettajalla on elintärkeä rooli. Hjallis Harkimon eduskunta-avustaja, itsekin opettaja ja YES Kummi Mirita Saxberg lähettää Yrittäjän päivän tervehdyksensä kaikille Suomen opettajille.

(kuva: Joni Turunen)

Opettaja on maailman tärkein

Suomalaiset voivat hyvin kaiken kansan koulutusjärjestelmän ansiosta. 1850-luvusta alkaen ovat opettajat, Suomen kansankynttilät, sivistäneet meitä tavallisia ihmisiä. Toiset meistä tavallisista ihmisistä kouluttautuivat itsekin opettajiksi jatkaakseen tätä tärkeätä työtä. Suomalainen koulutus on maailmallakin niin arvostettu, että se on lähitulevaisuudessa kasvava viennin ala. Esimerkiksi Kiinassa kehutaan suomalaista ”iloista oppimista”, ja Shanghaihin on perustettu Opetushallituksen tukema suomalainen ammattikoulutuksen osaamiskeskus. Lain mukaan myös yksityiset toimijat voivat perustaa yrityksen koulutusviennin alalle.

Työelämä on pirstaloitunut – moni toimii sekä yrittäjänä että työntekijänä. Tehdään pätkätöitä, sijaisuuksia ja määräaikaisia työsopimuksia. Esimieheni, kansanedustaja-liikemies Hjallis Harkimo sanoo: ”On kaunis ajatus, että kaikille pitäisi riittää työpaikkoja, joissa on täysi työaika, asumiseen riittävä palkka ja lomat päälle. Uskon, että sellaisia työpaikkoja riittää tulevaisuudessa yhä harvemmalle. Emme voi jäädä unelmoimaan. Siksi nyt on muutosten aika.”

Mikä tämä muutos sitten on? Suomalaisen osaamisen tulee kehittyä ja sitä on vietävä maailmalle. Nuorisotyöttömyyttä on vähennettävä ja kansantalouden on parannuttava, jotta tämän päivän lapset voivat tehdä työtä ja voida hyvin aikuisina.

”Koulutuskentän myllerryksessä koulutuksen laadun ylläpitäminen, sekä tämän päivän nuorten asennekasvatus on paljolti kiinni opettajien osaamisesta. Opettajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.”

Tulevaisuudessa elämä edellyttää yhä enemmän vastuun kantoa, jatkuvaa kouluttautumista ja yrittäjämäistä asennoitumista työntekoon. Koulutuksen haasteena on tarjota jokaiselle nuorelle yhtäläiset mahdollisuudet menestyä elämässä siitäkin huolimatta, että hallitus esittää ammatilliseen peruskoulutukseen 190 miljoonan euron säästöjä ensi vuodesta alkaen.

Koulutuskentän myllerryksessä koulutuksen laadun ylläpitäminen, sekä tämän päivän nuorten asennekasvatus on paljolti kiinni opettajien osaamisesta. Opettajia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Myös opetustyö edellyttää yrittäjämäistä asennetta: vastuun kantoa omasta jaksamisesta, työhyvinvoinnista, oman osaamisen päivittämisestä sekä kyvystä kasvattaa nuorten suhtautumiskykyä alati muuttuvaan työelämään. ”Iloisen oppimisen” tason tulee säilyä ja jopa parantua, jotta suomalainen koulutus kasvaa vientituotteiden huipuksi maailmalla. Opettaja on Suomen tärkein ammatti.

Tämä tärkeys on tunnustettu maan korkeimmalla tasolla. Koulutuksen leikkauksista huolimatta varoja suunnataan opettajien koulutukseen. Nämä satsaukset parantavat opetuksen laatua ja kansan hyvinvointia – kenties koulutuspalveluiden myynnin kautta myös kansantaloutta. Opettaja on edelleen kansankynttilä.

”Myös opetustyö edellyttää yrittäjämäistä asennetta: vastuun kantoa omasta jaksamisesta, työhyvinvoinnista, oman osaamisen päivittämisestä sekä kyvystä kasvattaa nuorten suhtautumiskykyä alati muuttuvaan työelämään. ”

Kunnat pitävät kyllä huolen koulutuksen toteutumisesta säästöpaineista huolimatta. Jokaisen opettajan omalle vastuulle kuitenkin jää huolehtiminen omasta hyvinvoinnista. Siteeraan taas Harkimoa: ” Yritetään nyt Herran Jumala suhtautua positiivisesti asioihin, muuten me kaivamme vaan isompaa kuoppaa itsellemme. Mutta kyllä se vaan on niin, että jokaisen pitää miettiä mitä hän voi itse tehdä enemmän ja paremmin. Toisten pitää tehdä enemmän, jotta toisia voidaan auttaa, sekin pitää hyväksyä. Joten josko ruvetaan hommiin ja lopetetaan vinkuminen?”

Toisinaan työkiireet vievät leijonanosan ajasta ja jaksaminen on koetuksella. Muistathan silti, hyvä opettaja, nauttia myös vapaa-ajasta, sillä sinun hyvinvointisi on maailman tärkeintä.

Toivotan jokaiselle opettajalle hyvää oloa ja ”oppimisen iloa”.

Mirita Saxberg

Liiketalouden opettaja, HTM
Kansanedustajan avustaja
Helsingin kaupungin opetuslautakunnan jäsen

Näkökulma-palstalla julkaisemme asiantuntijoiden kirjoituksia.