MITÄ YRITTÄJYYSKASVATUS ON?

Yrittäjyyskasvatus rohkaisee yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen.

Vahvistamalla lasten ja nuorten yrittäjämäisiä valmiuksia autamme heitä tunnistamaan ja hyödyntämään omaa osaamistaan ja löytämään paikkansa työelämässä.

Yrittäjäkasvatus:

  • lisää rohkeutta, luovuutta, vastuullisuutta ja aloitteellisuutta
  • opettaa tavoitteellisuuteen ja sisukkuuteen
  • auttaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä
  • kannustaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja tarttumaan niihin sekä muuttamaan ideat toiminnaksi
  • lisää kykyä ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
  • lisää päätöksentekokykyä ja opettaa sietämään epävarmuutta ja pettymyksiä
  • edistää työelämätietoutta ja -taitoja

Työelämän muutoksessa nuoret tarvitsevat yrittäjämäisiä valmiuksia. Luovuus, innovaatiokyky, vastuullisuus ja riskienhallinta yhdistettynä tavoitteelliseen toimintaan antavat nuorelle vahvan osaamisen työelämään ja innostuksen yrittäjyyteen.

YESin tavoitteena on, että kouluista valmistuu nuoria, jotka ovat aktiivisia ja yritteliäitä; jotka lähtevät ennakkoluulottomasti toteuttamaan omia ideoitaan ja uskaltavat ottaa riskejä.

Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjyyteen, mutta kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä. Tärkeintä on, että nuoret pärjäävät elämässä ja löytävät paikkansa työelämässä. He luovat siten hyvinvointia paitsi itselleen, myös yhteiskunnalle.

Yrittäjyyskasvatus ei ole yksittäinen oppiaine, vaan tarkoitus on, että se näkyy kaikkialla opetuksessa. Tällöin jokaisen opettajan, rehtorin ja koulutuksen kehittäjän on mietittävä, mitä yrittäjyyskasvatus merkitsee hänen opetuksessaan, koulussaan tai kunnassaan. Yrittäjyyskasvatus on myös elinkeinoelämän eduksi ja elinvoimaisen kunnan edellytys. Siksi olennaisena osana yrittäjyyskasvatusta on koulu-yritysyhteistyö.

Lisää tietoa yrittäjyyskasvatuksesta

Yrittäjyyskasvatuksesta voit lukea lisää uudesta tralla.fi -palvelusta. Tralla kokoaa yhteen Suomen yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen toimijat ja palvelut.

Yrittäjyyskasvatuksen kirjallisuutta ja tutkimusta on koottu myös SeAMK:n Yrittäjyyskirjastoon.