Skip to main content
  Uutinen

Nämä 3 asiaa yleissivistävä opettajankoulutus voisi ottaa opiksi ammatilliselta puolelta

By 14.10.2015 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Lehtori Heikki Hannulan mukaan ammatillisessa opettajankoulutuksessa huomioidaan melko hyvin yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Tutkimustuloksia kannattaa hyödyntää myös yleissivistävällä puolella opetussuunitelmia kehitettäessä.

Syyskuussa julkaistussa väitöskirjassaan Heikki Hannula tutki ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmia ja opettajankouluttajien toimintaa yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta ja pyrki selvittämään, miten ammatillisten opettajaopiskelijoiden yrittäjyyskasvatusosaamista voidaan parantaa.

– On hyvä huomata, että ainakin suhteessa muuhun opettajankoulutukseen ammatillisessa opettajankoulutuksessa otetaan suhteellisen hyvin huomioon yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Toki parantamisen varaakin on, Hannula sanoo.

Hannulan tutkimukseen liittyi pilottikokeiluja, joissa kehitettiin opetussuunnitelmien tavoitteiden tuomista opetukseen, kokeiltiin normaalia yrittäjämäisempää opiskelutapaa ja tarkasteltiin, miten yrittäjyyskasvatukseen liittyvät opetussuunnitelman tavoitteet näyttäytyivät opettajaopiskelijoiden käsityksissä.

Mitä opettajankoulutus voi siis antaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämiselle?

Hannula kiteyttää omat tutkimustuloksensa seuraavaan kolmeen neuvoon, joita voi hyödyntää muussakin koulutuksessa:

  1. Tutkimus antoi vahvistusta sille ajatukselle, että yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet on kirjoitettava opetussuunnitelmaan. Kirjoittakaa tavoitteisiin se yrittäjyyteen liittyvä osaaminen, jonka tahdotte saavuttaa.
  2. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan vaikuttaa opetuksen toteutukseen ja sitä kautta oppimistuloksiin. Yrittäjyyttä opitaan parhaiten yrittämällä. Opetus- ja ohjausmenetelmät kannattaa valita sen mukaisesti.
  3. Yrittäjyyskasvatukselle asetettujen tavoitteiden tulee näkyä suunnittelun kaikilla tasoilla “linjakkaasti”, eli toisiaan tukien eikä ainakaan keskenään ristiriitaisia paineita luoden. Jos siis valtakunnallisissa linjauksissa on kirjattuna yrittäjyyskasvatustavoite, niin sen pitää näkyä kaikissa alemmankin tason asiakirjoissa samanlaisena ja lopulta näkyä myös käytännön toiminnassa.

KL, ekon. Heikki Hannulan kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja Yrittäjyyskasvatus ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmassa – Tapaustutkimus HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on luettavissa Tampereen yliopiston nettisivuilta.