Skip to main content
  Uutinen

Onko oppilaitoksessasi tai kunnassasi yrittävä kulttuuri? Arvioi itse – uusi työkalu julkaistaan kaikkien käyttöön lähikuukausina

By 29.9.2020 27 tammikuun, 2021 No Comments

Oulun yliopiston MicroENTRE®:n ja YES Pohjois-Pohjanmaan tuottaman palvelun avulla yrittäjyyskasvatuksen toteutumista voi mitata ja edelleen kehittää. Palvelu on suunnattu koulutusorganisaatioille, ja sitä voidaan hyödyntää myös kuntatasolla.

Millainen yrittäjyyden ilmapiiri oppilaitoksessamme on, olemmeko mukana yrittäjyysilmaston parantamisessa ja miten voimme vielä kehittyä?

Oulun yliopistolla viimeistellään parhaillaan uutta Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelu -työkalua, josta luvataan apua yrittävän kulttuurin arviointiin ja yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen. Uusi itsearviointipalvelu tukee oppilaitosten yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumista.

– Yrittäjyyskasvatusta on edistetty eri tavoin useita vuosia, mutta sen jatkuva kehittäminen ei ole mahdollista ilman, että toteutumista on mahdollista seurata. Tämän työkalun avulla nähdään oppilaitoksen tämänhetkinen tilanne ja voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä, sanoo YES Pohjois-Pohjanmaan aluepäällikkö Leena Eskola.

Palvelun avulla oppilaitoksessa voidaan omatoimisesti arvioida ja suunnitella yrittävän kulttuurin toteutumista ja sen kehittämistä pitkäjänteisesti. Yrittäjyyskasvatuksen toteutumista voi edelleen kehittää työkalun antamien vinkkien avulla. Itsearvioinnin jälkeen saa halutessaan myös yksilöidympää palautetta.

Työkalu tulee kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi

Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelu pilotoidaan Pohjois-Pohjanmaan alueella loka-marraskuussa. Laajempaan käyttöön se saadaan joulu-tammikuussa, Eskola arvioi.

– Työkalu julkaistaan verkossa, ja valmistuttuaan se on vapaasti kaikkien käytettävissä. Rehtorit tai opetushenkilöstö voivat itse vastata kysymyksiin ja saada tulokset ja eväitä jatkoa varten suoraan verkkosivustolta.

Työkalu antaa myös kuntajohdolle mahdollisuuden tarkastella yrittäjyyskasvatuksen ja yrittävän ilmapiirin toteutumista koko kunnan tasolla.

– Esimerkiksi sivistysjohtaja voi pyytää opetushenkilöstöä tai rehtoreita vastaamaan kyselyyn ja näin tarkastella oman kuntansa tilannetta Eskola kertoo.

Lisätietoja MicroENTRE®:n Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelusta:

Leena Eskola
+358 40 0906103
Leena.eskola@oulu.fi

Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelun toteuttaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® ja YES Pohjois-Pohjanmaa. Sisällön tuottamisessa yhteistyössä ovat olleet YES-verkosto, TAT, NY, alueelliset yrityspalvelut, Centria-amk, OAMK, Koulutuskeskus Brahe, Koulutuskeskus JEDU, OSAO ja Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut. Itsearviointipalvelu on osa EAKR-rahoitteista SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanketta. Yhteistyössä on ESR-rahoitteinen Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen -ToTYk-hanke. Palvelun sähköisen toteutuksen tuottaa Codemate Oy.