Skip to main content
  Uutinen

“Opiskelijoille pitää antaa mahdollisuus tehdä erheitä ja epäonnistua” – Uusi väitöskirja avaa yrittäjämäisen oppimisen käsitettä ja kuvaa sen ilmenemistä korkeakoulutuksessa

By 29.4.2020 4 toukokuun, 2020 No Comments

Sanna Ilonen tarkastelee väitöskirjassaan miten yrittäjämäistä oppimista tapahtuu osana yrittäjyyskasvatusta korkeakoulukontekstissa.

Perinteisesti yrittäjämäisen oppimisen tutkimus on keskittynyt yrittäjien oppimiseen. Turun yliopistossa 24. huhtikuuta tarkastetussa Sanna Ilosen väitöskirjassa näkökulmaksi on otettu yrittäjyyskasvatuksessa tapahtuva yrittäjämäinen oppiminen.

Väitöskirjassaan Ilonen tarkastelee, voiko yrittäjämäistä oppimista tapahtua osana yrittäjyyskasvatusta korkeakoulukontekstissa, ja jos voi, niin miten.

Tätä tarkastellaan analysoimalla, mitä yrittäjämäinen oppimisympäristö tarkoittaa yrittäjyyskasvatuksessa, mitä yrittäjämäinen oppimissisältö pitää sisällään yrittäjyyskasvatuksessa ja  millaisia oppimistuloksia yrittäjämäinen oppiminen yrittäjyyskasvatuksessa tuottaa.

Väitöskirja esittää, että yrittäjämäistä oppimista voi tapahtua yrittäjyyskasvatuksessa. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että yrittäjämäinen oppiminen yrittäjyyskasvatuksessa on prosessi, jossa oppija oppii teoreettista tietoa yrittäjyydestä, kokeilee yrittäjyyttä käytännössä sekä reflektoi opittua siten, että hänen tietoisuutensa yrittäjyydestä kasvaa ja hän sitoutuu yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Opiskelijalle tämä tarkoittaa varsin monipuolisia oppimissisältöjä: muun muassa lukemista, tiedon hankkimista, soveltamista, tekemistä ja reflektointia.

Yrittäjämäisessä oppimisessa keskeistä on, että opettaja antaa oppijalle mahdollisuuden ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja että oppija sitoutuu tähän vastuuseen. Tällöin opiskelija ottaa yrittäjämäisen toiminnan osaksi itseään haluten hyödyntää sitä työelämässä.

Väitöskirjassa esitetään myös yrittäjämäistä oppimista yrittäjyyskasvatuksessa kuvaava teoreettinen malli. Mallin osa-alueet ovat konteksti, sisältö, oppimisympäristö ja oppimistulokset, jotka ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Yrittäjämäisen oppimisen toteutuminen korkeakoulutuksessa riippuu siitä, miten mallin osa-alueita toteutetaan.

Sanna Ilosen väitöskirja Entrepreneurial learning in entrepreneurship education in higher education on julkaistu sähköisenä. Voit lukea sen Turun yliopiston UTUPub- julkaisuarkistossa.

Lue myös Turun yliopiston uutinen aiheesta: Yrittäjämäinen oppiminen yliopistossa tapahtuu opettajan ja opiskelijoiden välisessä yhteistyössä.