Skip to main content
  Uutinen

Oppimisen ympäristöt laajenevat, miten se haastaa opettajuuden? Uusi kirja katsoo ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen

By 24.9.2020 5 lokakuun, 2020 No Comments

Asiantuntija-artikkeleista koostuva JAMKin uusi julkaisu käsittelee monipuolisesti ammatillisen opettajuuden muutosta.

Opettajien yrittäjyystaitojen merkitystä analysoi artikkelissaan YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

JAMKin syyskuun alussa julkaisema uusi kirja Tulevaisuuden opettajuus ottaa artikkeleissaan kantaa opettajuuden nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin.

Kirjan mukaan pedagogiikan arvostus on selvästi noussut korkeakoulutuksessa viime vuosina, ja pedagogiikasta onkin tullut korkeakoulujen strateginen tekijä. Mitä se merkitsee ammatillisen koulutuksen opettajuuden kehittämisen kannalta?

Ammatillisessa koulutuksessa toteutustapojen moninaisuus tuottaa runsaasti mahdollisuuksia erilaisten pedagogisten järjestelyjen toteuttamiselle. Oppimisen laajenevat ympäristöt, digitaalisuus, työelämälähtöisyys ja kehitys kouluoppimisesta kohti työelämässä käytettyjä oppimisen tapoja vaativat kouluttajalta osaavaa ohjausta ja valmentavaa otetta sekä vuorovaikutusta työelämän kanssa ja uraohjausosaamista.

Tulevaisuuden opettajuus -julkaisu käsittelee artikkeliensa kautta muun muassa pedagogisia käytäntöjä ja laajenevia oppimisympäristöjä, opettajien yrittäjyyskasvatusosaamista, korkeakoulujen yhteistyötä, dialogisten ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia sekä pedagogista johtamista.

Julkaisu koostuu 14 artikkelista, joiden kirjoittajakunta koostuu Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulun henkilöstöstä ja muista koulutuksen asiantuntijoista.

Työelämän osaamistarpeet ja työn tekemisen tavat muuttuvat, mitä se vaatii opettajan yrittäjyyskasvatusosaamiselta?

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen on kirjoittanut julkaisuun yhdessä Piia Kolhon ja Anne Hakalan kanssa artikkelin Jatkuva oppiminen ja yrittäjyystaidot opettajan tulevaisuusosaamisena.

Artikkelissa todetaan, että yhteiskunta ja työelämän osaamistarpeet muuttuvat ehkä nopeammin kuin koskaan. Kun palkkatyön ja yrittäjyyden rajat liudentuvat, minkälaisia taitoja muuttuva toimintaympäristö vaatii ammatilliselta opettajalta?

Lehtosen mielestä jokaisen, joka on kiinnostunut opettajuudesta, opettamisesta ja oppimisesta ja niiden kehittämisestä kannattaa tarttua kirjaan.

– Meidän artikkelimme käsittelee yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutusta opettajan yrittäjyystaitojen osaamiseen ja niiden merkitykseen. Mielenkiintoista on, että vaikka opettaja arvioi omat yrittäjyystaidot hyviksi, niin yrittäjyyskasvatusosaaminen arvioitiin heikoksi.

Jos tahdot, että artikkelista jää lukijalle ainakin yksi asia mieleen, niin mikä on mielestäsi artikkelinne tärkein pointti?

– Se, että opettajuuden täytyy muuttua vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita. Työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti ja yrittäjämäinen osaaminen nostaa merkitystään. Tämän vuoksi jokainen opettaja tarvitsee yrittäjyyskasvatustaitoja ja yrittäjämäistä ajattelua.

Lehtonen kannustaa tarttumaan myös julkaisun muihin artikkeleihin.

– Itse ainakin luin mielenkiinnolla artikkelin Oppimisen ekosysteemit ja pedagogiset ratkaisut. Siinä avataan hyvin sitä, mitä tarkoitetaan oppimisen ekosysteemeillä. Artikkelin ajatukset tukevat hyvin meidän ajatusta siitä, että oppiminen pitäisi tapahtua yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemeissä. Suosittelen myös artikkelia Työelämässä oppimisen vastavuoroista toimintaa kehittämässä, jossa kuvataan miten ammatillista koulutusta toteutetaan työelämän oppimisympäristöissä.

Lehtonen toivoo, että mahdollisimman moni opettaja saa julkaisusta uusia ajatuksia, näkökulmia ja rohkeutta haastaa omaa opettajuuttaan ja kokeilemaan uusia asioita.

– Tsemppiä ja rohkeutta hypätä epämukavuusalueelle! Kokeilukulttuuria ja uskallusta – joskus onnistutaan ja joskus epäonnistutaan!

Risku P., Laitinen-Väänänen S., Ojala A., Tiihonen A., Torvinen H. (Eds.)., (2020). Tulevaisuuden opettajuus. , In: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Voit ladata julkaisun maksutta Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n Theseus-palvelusta.