Skip to main content
  Uutinen

Pohjois-Pohjanmaalle yhteinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

By 22.2.2016 20 helmikuun, 2019 No Comments

Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintasuunnitelma. Se täydentää valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa olevia yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja antaa eväät koulujen arkeen niin opettajille kuin oppijoille varhaiskasvatuksesta yliopistoon.

Strategia julkistettiin yrittäjyyskasvatuksen teemapäivän yhteydessä Oulun yliopistolla 22.2.2016.

Yrittäjyysosaamisella tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämpi rooli oppilaitosten antamassa koulutuksessa. ”Pohjois-Pohjanmaan nuoret tekevät tulevaisuuden” on maakunnan yhteisen yrittäjyyskasvatuksen visio. Strategian keskeisenä tavoitteena on yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen, yrittävän kulttuurin rakentaminen ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittäminen.

Strategia ja toimintaohjelma on laadittu osallistavana prosessina. Sisältöä on työstetty alueellisissa seututiimeissä, joissa oli edustajia kaikilta kouluasteilta sekä yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppaneita. Maakuntaliitto sekä maakunnan Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä tukevat omalta osaltaan strategian toimeenpanoa ja seuraavat sen onnistumista. Alkaneen vuoden aikana strategian sisältö on tarkoitus saada kunta- ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Strategia on tehty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta rahoitetussa ESR-hankkeessa, jota koordinoi Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia on luettavissa verkkosivulla tästä.

Strategian ulkoasun ideana on ”Yrittäjyyden tutkimusmatkailu Pohjois-Pohjanmaalla”. Strategian sivuilta löytyy yrittäjyyden polku, joka kiemurtelee taustalla. Se sitoo sivut yhteen ja nostaa tietyt kohdat esiin.

Strategian kuvat muodostavat tarinan ja matkan, jonka aikana kerätään aarteita. Varhaiskasvatuksessa lapset seilaavat satujen merillä. Alakouluiässä siirrytään vesistöstä maalle ja yläkoulussa tavoitellaan jo puiden huippuja. Toisella asteella tarkastellaan lintuperspektiivistä alhaalla siintävää Pohjois-Pohjanmaata. Korkea-asteella näkökulma on jo globaali. Matkalla löytyneet aarteet ovat oppijan rikkauksia oman tulevaisuuden rakentamisessa.

teksti: Mika Kananen

Lisätietoja:

projektipäällikkö Leena Eskola, Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla –hanke (Ely/ESR), Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä puh. 040 090 6103, leena.eskola@oulu.fi

Viestintäpäällikkö Tapio Mäkinen, Oulun yliopisto, puh. 040 546 3413