YKTS2023 Yrittäjyyskasvatuspäivät

Lukioverkoston aamukahvit

Lukioverkoston aamukahvit

Lukioverkoston aamukahvit

Työelämäyhteistyö – uusia ideoita ja työkaluja opetukseen -koulutus

Lukioverkoston aamukahvit

Yritys Hyvä 2023 -kilpailu

Kuntawebinaari: Omannäköistä yrittäjyyskasvatusta

Webinaari: Asenteet, uskomukset ja motivaatio – avaimia parempaan oppimiseen

Lukioverkoston aamukahvit

Lukioverkoston aamukahvit

Lukioverkoston aamukahvit

Yrittäjyyden Ytimessä 2022

Yrittäjän Päivä

Osaaminen näkyviin -viikko