Skip to main content
  Uutinen

Pyyntö yläkouluille: Ysimittari-vastauksia kaivataan lisää!

By 8.12.2021 No Comments

Nuorten yrittäjyysasenteita selvittävän Ysimittari-tutkimuksen toinen kyselykierros on käynnissä. Tutkijat toivovat lisää vastauksia kattavan otoksen saamiseksi. Ovatko koulusi ysit jo vastanneet? Lue tästä miten voit kyselyn toteuttaa.

Ysimittari-tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena yhdeksännen vuosiluokan oppilaille kolmena perättäisenä vuotena.

Ensimmäisen kerran kyselyyn vastasivat syksyn 2020 ysiluokkalaiset, ja tänä vuonna on seuraavan ikäluokan vuoro. Kysely lähetettiin yläkouluille marraskuun alussa, ja tällä hetkellä vastauksia on kertynyt reilu 8 000.

Viime vuonna vastauksia saatiin yli 11 000, ja tutkijat toivovat, että tänä vuonna päästäisiin samaan lukuun tai sen yli.

– Pidensimme vastausaikaa jouluun asti, jotta mahdollisimman moni yhdeksäsluokkalainen ehtisi vielä vastaamaan. Monissa kouluissa on varmasti lukukauden loppuun liittyviä kiireitä, mutta toivon silti, että vastausaikaa löytyisi. Kyselyyn vastaaminen vie vain kymmenen minuuttia, sanoo tutkija Anu Raappana Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta LUTista.

Raappana kertoo saaneensa tutkimuksesta palautetta, että monet opettajat toivoisivat kyselyn toteuttamisajankohdaksi mieluummin loppukevättä, jolloin yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyyskasvatustoimenpiteitä on ehditty toteuttaa enemmän.

Ajankohdalla ei kuitenkaan tutkimuksen kannalta ole väliä, rauhoittaa Raappana opettajia.

– Ysimittari-tutkimus ei keskity yhdeksäsluokkalaisten tällä hetkellä saamaan yrittäjyyskasvatukseen eikä yläkoulujen opettajien toimiin, vaan tarkoitus on tutkia nuorten asenteiden karttumista heidän koko opintiensä ajalta. Ei siis tarvitse huolehtia, mitä yrittäjyyskasvatusta yhdeksäsluokkalaiset ovat tänä syksynä saaneet tai jääneet saamatta, sillä tutkimuksemme aikajana on paljon laajempi.

Vikkelästi siis vastaamaan! Raappana muistuttaa, että tutkimus on maailmanlaajuisestikin ennätyslaaja, ja sen tuloksia voidaan hyödyntää monella tapaa.

– Alustavia tuloksia on jo saatu, joissa on havaittu eroja nuorten yrittäjyysasenteissa muun muassa sukupuolen ja perhetaustan mukaan. Mielenkiintoisia eroja löytyy myös eri alueiden välillä, joten tutkimuksen tulokset voivat jatkossa auttaa kehittämään paikallista yrittäjyyskasvatusta.

Raappanan mukaan Suomi on yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijä ja Ysimittari on saanut osakseen valtavasti kansainvälistä kiinnostusta.

– Edelläkävijyyden osoittaa myös koulujen aktiivinen osallistuminen Ysimittarin toteuttamiseen. Siitä kiitos opettajille, opoille ja rehtoreille. Myös sivistystoimen muu henkilöstö ansaitsee kiitoksen viestin välittämisestä kouluille.

Mitä voit tehdä?

  • Toteutitko itse kyselyn omille oppilaillesi viime vuonna? Muista toteuttaa se myös tänä vuonna!
  • Kysy paikkakuntasi yläkouluilta, onko yhdeksäsluokkalaiset jo vastanneet ja kannusta toteuttamaan kysely.
  • Eikö koulunne ole saanut kyselylinkkiä ja siihen liittyvää ohjeistusta? Linkki on lähetetty Opetushallitukselta koulun viralliseen sähköpostiosoitteeseen, mutta osoite on voinut muuttua. Voit kysyä linkkiä suoraan osoitteesta ysimittari@lut.fi.

Ysimittari-tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorille on syntynyt ja minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia he kokevat omaksuneensa peruskoulun aikana. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ennätyslaaja tutkimus, jossa kerätään vastaukset kolmelta peräkkäiseltä ikäluokalta heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla.

Ysimittari-tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Nuori yrittäjyys ry:n kanssa.