Skip to main content
 Ystäväkirja  Uutinen

Rantakylän yhtenäiskoulussa panostetaan oppilaiden työelämä- ja tulevaisuustaitoihin – katso miten heillä toteutetaan yrittäjyyskasvatusta

By 26.11.2019 No Comments

Tässä YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirja -juttusarjassa oppilaitosten edustajat kertovat, miten yrittäjyyskasvatus heillä toteutuu. Vuorossa on Rantakylän yhteinäiskoulu Mikkelistä.

Ystäväkirjan täyttivät Rantakylän yhtenäiskoulun lehtorit Alla Miller ja Matias Haukkala sekä oppilaanohjaaja Leena Saavalainen.

oppilaitoksen nimi: Rantakylän yhtenäiskoulu
paikkakunta: Mikkeli  
opiskelijoita: 700
opettajia: 50

Miten meidän koulussa yrittäjyyskasvatus näkyy eri oppiaineissa?

Kouluumme on luotu yrittäjyyskasvatuksen polku, jossa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta ja toimijuutta kaikilla luokka-asteilla. Yrittäjyyskasvatus näkyy myös koulumme monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, valinnaisaineissa sekä tiettyjen luokka-asteitten painotuksissa.

Millaisia mahdollisuuksia oppilailla on harjoitella yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta?

Pyrimme tukemaan oppilaita omien vahvuuksien löytämisessä ja kehittämisessä kaikessa koulun toiminnassa. Tärkeänä periaatteena koulussamme on myös oppilaiden oman toimijuuden tukeminen. Koulussamme on panostettu vahvasti teknologian käyttöön opetuksessa. Uskomme, että myös tätä kautta oppilaat oppivat tulevaisuuden työelämätaitoja.

Mitä valmiita yrittäjyyskasvatuksen malleja tai työkaluja meidän koulussa käytetään?

Koulussamme on käytössä useita Nuori yrittäjyys ry:n ohjelmia. Esimerkiksi yhdeksännen luokan valinnaiskurssina toteutettu Vuosi yrittäjänä -ohjelma, NY 12h -leiri sekä kaikkien kutosluokkien MiniMikkeli-projekti, jossa sovelletaan Pikkuyrittäjät-ohjelmaa. Lisäksi yläkoulussa käytetään Nuori Yrittäjyys ry:n Oma talous sekä Oma juttu -ohjelmia oppilaanohjauksessa sekä yhteiskuntaopissa. Lisäksi teemme yhteistyötä 4H-yrittäjyysohjelman kanssa.

Onko meidän koulussa työelämään tutustumisjaksoa?

Kaikilla kuudesluokkalaisilla on päivän mittainen koulun sisäinen TET. Seitsemäsluokkalaisilla on päivän mittainen koulun sisäinen TET sekä kolmen päivän TET-jakso koulun ulkopuolella.

Kahdeksasluokkalaiset ovat viikon ja yhdeksäsluokkalaiset puolestaan ovat kaksi viikkoa TET:ssa.

Koulumme ysiluokkalaiset voivat osallistua myös koko kaupungin tasolla toimivaan TET 2.0 -harjoitteluun. TET 2.0:ssa oppilaan on mahdollista suorittaa 9. luokan kahden viikon TET-jaksosta toinen viikko TET 2.0 -konseptin mukaan, jossa pieni ryhmä (2-4 oppilasta) ideoi ja kokeilee työnantajan antamaan haasteeseen ratkaisuja ja toimintamalleja. Esimerkiksi XAMKille oppilaat ovat suunnitelleet sitä, miten toisen asteen opiskelijoille suunnattua XAMK-tapahtumaa voisi kehittää, Sokoksella on uudistettu miesten vaatemallistoa ja asiakastapahtumia ja Amarillossa uudistettu ruokalistaa ja somenäkyvyttä.

Paras, jännittävin tai oudoin yrittäjyyskasvatuskokeilumme?

Parasta on ollut toimiva yhteistyö entisten NY-kurssilaisten kanssa. He ovat toimineet esimerkiksi NY-leireillä ohjaajina, tuomareina Leijonan luola -tapahtumassa, nuorempien kurssilaisten mentoreina sekä NY-toiminnan markkinoijina erilaisissa tapahtumissa.

Jos saisimme päättää ilman rajoituksia, miten tahtoisimme tehdä yhteistyötä työelämän kanssa?

Paikalliset yritykset ja yrittäjäjärjestö ovat suhtautuneet koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön erittäin myönteisesti. Yhteistyömme on ollut mutkatonta ja monipuolista. Olemme saaneet koulullemme mielenkiintoisia vieraita ja yhteistyökumppaneita. Uskomme, että yhteistyö on antanut varmasti paljon myös yrityksille. Esimerkiksi paikkakunnan suurin työnantaja on rekrytoinut kesätyöntekijöitä koulumme työelämätapahtumassa.

Koulumme saa miljoona euroa käytettäväksi yrittäjyyskasvatukseen. Mitä teemme?

Keskeiseksi agendaksi muodostuisi tällöin koko maakunnan nuorten saaminen laadukkaan yrittäjyys- ja toimijuuskasvatuksen piiriin. Onneksi meillä on tällä hetkellä käynnistynyt laaja Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke, jonka myötä asioita voidaan kehittää. Varmasti resursoisimme omaa työaikaamme laajemmin näiden asioiden organisoimiseen ja kehittämiseen.

Onko meidän koulussa pohdittu koulun ulkopuolella hankittuja taitoja ja vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää oppimisessa?

Kyllä. Ensimmäisistä luokista asti omaa osaamista vahvistetaan monipuolisin työtavoin ja erilaisin projektein. Esimerkiksi yläkoulussa meillä on käytössä kaikilla luokka-asteilla MY WAY -monialainen oppimiskokonaisuus jokaisen lukuvuoden aluksi jossa keskiössä on omat vahvuudet ryhmäytyminen sekä tulevaisuuden työelämä.

Mitä yrittäjyyskasvatukseen liittyvää toimintaa haluaisimme enemmän omaan kouluumme?

Tulevaisuudessa tavoitteena on tehdä yrittäjyyskasvatuksen polusta monipuolisempi ja kattavampi kokonaisuus. Toisaalta tavoitteenamme on kehittää oppilaiden oma-alotteisuutta ja toimijuutta kaikessa arjen toiminnassa.

Onko meidän koulussa opettajilla mahdollisuus kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa oppiaineessaan?

Ilman muuta, koulussamme on aina ollut hyvin kehitysmyönteinen ilmapiiri jossa uutta ideoidaan yhdessä ja hyviä käytänteitä jaetaan avoimesti.

Bonuskysymys: Antakaa joku vinkki muille kouluille yrittäjyyskasvatukseen!

Yksi onnistuneimpia kokonaisuuksia jonka olemme kehittäneet on kaikille yhdeksäsluokkalaisille järjestettävä Duunifestarit, joka on monipuolisesti työelämätaitoja opettava teemapäivä.

Tässä juttusarjassa esittelemme suomalaisten oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta eri kouluasteilta. Tämä esittely aloittaa juttusarjan. Tutustu myös aiemmin ilmestyneeseen lukioiden ystäväkirja -juttusarjaan.