Skip to main content
  Uutinen

Sanna Lehtonen: lukiolaisten TET saatava pakolliseksi

By 7.5.2015 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Työelämään tutustumisjakso pitäisi saada pakolliseksi kaikille lukiolaisille nyt valmisteilla oleviin lukion opetussuunnitelman perusteisiin, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Opetushallitus valmistelee parhaillaan lukion opetussuunnitelman perusteita, joiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ensi vuoden elokuussa.

Aihekokonaisuuksien alle upotetut yrittäjyys- ja työelämätaidot ovat vaarassa jäädä pinnallisiksi, Lehtonen sanoo.

– Kun teema piilotetaan aihekokonaisuuksien alle eikä laiteta suoraan oppimissisältöihin, se jää helposti irralliseksi asiaksi, joka toteutetaan lukiossa teemapäivän tyylisenä kerran vuodessa. Yrittäjyys on jo ollut nykyisessä ops:issa aihekokonaisuutena, ja sen näkyminen kaikki oppiaineet läpileikkaavana aiheena on ollut ohut.

Yrittäjyys- ja työelämätaitojen pitäisi näkyä lukiokoulutuksessa paitsi oppiainekohtaisina sisältöinä, myös pakollisina teemaopintoina, Lehtonen peräänkuuluttaa.

– Eripituiset työelämään tutustumisjaksot tulee olla pakollisena kaikille lukiolaisille ja niitä tulee toteuttaa vuosittain. Lukiokoulutuksessa tulisi suosia oppiainerajoja ylittäviä kokonaisuuksia, jotka perustuvat aitoihin ilmiöihin. Työelämänakökulma tulee näkyä kaikissa oppiaineissa. Se mahdollistaisi yrittäjyyden ja sen yhteiskunnallisen merkityksen syvemmän tarkastelun.

Yrittäjämäisyys luo nuorelle mahdollisuuksia

Lehtosen mukaan lukiokoulutuksessa tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon lukion ulkopuolisia toimijoita ja tarjota nuorille riittävästi yhteyksiä työelämään. Lehtonen muistuttaa, että osa lukiolaisista siirtyy lukiosta suoraan työelämään tai ryhtyy yrittäjäksi. Moni työskentelee jo lukion aikana vähintään kesätöissä.

– Yrittäjämäinen toiminta, yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot ovat yleissivistäviä taitoja, joiden merkitys nuoren tulevaisuuden rakentamisessa on tärkeässä roolissa. Nuori joka tunnistaa omat vahvuutensa ja toimii vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa, luo itselleen mahdollisuuden jatko-opintoihin ja työelämään. Siksi koulutuksessa tulee näkyä entistä enemmän ammatinvalintaan, työelämään ja yrittäjyyteen liittyvä ohjaus, Lehtonen sanoo.

Toimintakulttuuri rakennetaan paikallisesti

Lehtonen muistuttaa, että vastuu yrittäjyyden ja työelämän näkymiseen jää paljolti paikalliselle opetussuunnitelmatyölle.

– Toivottavasti tähän paikalliseen työhön otetaan vahvasti mukaan myös elinkeinoelämä. Tärkeää on myös kiinnittää paikallisia sisältöjä mietittäessä toimintakulttuurin muodostumiseen. Yrittäjämäinen toimintakulttuuri synnyttää yhteisöllisyyttä – se on tavoitteellinen, luova, innovatiivinen sekä kannustaa uuden kokeilemiseen.