Skip to main content
  Uutinen

Sanna Lehtonen YESin toiminnanjohtajaksi

By 9.1.2014 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Sanna Lehtonen on aloittanut Valtakunnallisen YESin toiminnanjohtajana vuoden alusta alkaen.

Lehtonen on aiemmin toiminut YESin koulutuspäällikkönä. Yrittäjyyskasvatuksen parissa hän on toiminut 14 vuoden ajan.

– On hienoa olla mukana ainutlaatuisessa verkostossa, joka vie yhdessä suomalaista yrittäjyyskasvatusta eteenpäin. Yli 20 alueellisen toimijan muodostama YES-verkosto haluaa olla tarjoamassa jokaiselle suomalaiselle nuorelle mahdollisuuden saada yrittäjyys- ja työelämäkasvatusta oppiasteesta riippumatta. YES on vahvasti mukana luomassa malleja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, Lehtonen sanoo.

Valtakunnallinen YES ry koordinoi Suomen YES-alueverkostoa. Se tukee verkoston toimintaa ja tekee yhteistyötä sen eri yhteistyökumppaneiden kanssa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

– YES ry on yhdessä taustaorganisaatioidensa kanssa näköalapaikalla vaikuttamassa siihen, miten yrittäjyys- ja työelämäkasvatus näkyvät suomalaisessa yhteiskunnassa ja suomalaisista nuorista kasvaa aktiivisia, yritteliäitä ja oman elämänsä hallitsevia kansalaisia.

Lehtonen painottaa valtakunnallisen vaikuttamisen lisäksi yrittäjyyskasvatuksen alueellisen strategiatyön merkitystä.

– Kirjaamalla yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmiin ja laatimalla paikallisia strategioita luomme edellytyksiä yhteiskunnan kehitykselle ja nuorten hyvinvoinnille, Lehtonen sanoo.

Valtakunnallisen YESin jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto, Kehittämiskeskus Opinkirjo ja MTK.

Virpi Utriainen, joka on toiminut vt. toiminnanjohtajana, jatkaa YES:n asiantuntijana.