Skip to main content
  Uutinen

Sanna Liljeqvist on Kouvolan seudun vuoden 2015 YES-opettaja

By 10.12.2015 21 helmikuun, 2019 No Comments

YES Kouvola on valinnut vuoden YES-opettajaksi Elimäen yläasteen ja lukion yhteisen apulaisrehtorin Sanna Liljeqvistin.

Sanna Liljeqvist on tehnyt pitkään yrittäjyyskasvatustyötä menestyksellisesti sekä yläasteella että lukiossa.  Yrittäjyyskasvatus on nykyään luonteva osa koulun kasvatus- ja opetustyötä ja liittyy koulun arkeen monin eri tavoin. Yrittäjyys on ollut Elimäellä valinnaisaineena jo vuosien ajan ja Sanna Liljeqvist on vetänyt tätä toimintaa.

— NY-leireillä on ollut todella hyvin osallistujia ja yrittäjyyttä on opiskeltu kiitettävästi sekä lukiossa että yläasteella. Tekemällä oppiminen kiinnostaa aina, Liljeqvist sanoo.

Koulutus on Sanna Liljeqvistin mielestä tärkeää, koska tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen työllistää itsensä yrittäjänä.

— On myös hyvä oppia yrittävä elämänasenne, jossa nähdään omat mahdollisuudet ja uskotaan omaan tekemiseen. Se opettaa sietämään nykyään vallitsevaa epävarmuutta ja pääsemään siitä eteenpäin.

— Tämä on yhteiskunnan kannalta tärkeä tehtävä. On paljon eläköityviä yrittäjiä, jotka etsivät työlleen jatkajaa.

—  Sanna Liljevist on oman aktiivisuutensa ansiosta kehittänyt koulu-yritys-yhteistyötä ja levittänyt oman koulunsa hyviä käytäntöjä NY-ohjelmien käyttöönottamisessa niin Elimäen lukiossa kuin yläkoulussakin, kertoo YES Kouvolan aluepäällikkö Reijo Vaurula.

YES Kouvola kiittää Sannaa myös muiden koulujen opettajien sparraamisesta yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi omissa kouluissaan.

Tunnustus annettiin Sannalle Lisää lenkkejä –tilaisuudessa Helsingissä 10.12.2015. Tunnustuksen antoi YES Kouvola ja Valtakunnallinen YES ry.

Valtakunnallinen YES ry ja YES-verkosto palkitsee vuosittain jokaiselta YES-alueelta opettajan, joka on työssään edistänyt esimerkillisesti yrittäjyyskasvatusta. Tunnustus myönnetään opettajalle joka:

  • omaa myönteisen ja aktiivisen asenteen yrittäjyyskasvatukseen
  • toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa opetuksessaan
  • levittää omalta osaltaan yrittäjyyskasvatustietoutta omalla alueellaan

Kaikki vuoden 2015 YES-opettajat julkistettiin 10. joulukuuta Helsingissä.