YES Satakunta

YES Satakunta tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvastustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä. Tavoitteenamme on, että jokainen suomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

Toimimme Prizztech Oy:ssä Porin Puuvillassa. Prizztech Oy:n päätehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen.

Ajankohtaista

UUTINEN

YES teki käsikirjan rehtoreille, opettajille ja opinto-ohjaajille yrittäjämäisemmän lukion kehittämiseen

YESKUMMIT.FI

Hae YES Kummeja ja pyydä heitä yhteistyöhön koulusi kanssa

Jenni Rajahalme
Projektipäällikkö

jenni.rajahalme@prizz.fi
040 720 5755

YES Satakunta

Prizztech Oy
Pohjoisranta 11 D
28100 Pori

Postiosoite:
PL 18
28101 Pori