Arbetsbok inom företagsamhetsfostran

Arbetsbok inom företagsamhetsfostran är gjort för lärare, rektorer och arbetslivets samarbetspartners. Den hjälper dig planera och utveckla fostran till entreprenörskap.

Ladda ner (pdf)

Material

Årsklocka för entreprenörskapsfostran

Diskutera med arbetslivets och kommunens representanter och planera tillsammans hur undervisningen inom företagsamhetsfostran kan förverkligas i er skola. Fyll årsklockan med viktiga datum och använd den antingen elektroniskt eller skriv ut den som en affisch.

Ladda ner (pdf)

En Enhetlig stig för företagsamhetsfostran

Hur förverkligas stigen för företagsamhetsfostran i er kommun från förskolan till högskolan? Fyll i pdf-formuläret elektroniskt eller skriv ut det som ett arbetsblad.

Ladda ner (pdf)

En företagsam skola

Använd exemplet som finns i arbetsboken som underlag och reflektera över hur företagsamhetsfostran tar sig till uttryck i er skola. Fyll i pdf-formuläret elektroniskt eller skriv ut det som ett arbetsblad.

Ladda ner (pdf)

Gör testet: Var står vi nu?

Kartlägg skolans utgångsläge och verksamhetskultur och starta en diskussion om hur ni kan börja jobba aktivt för att utveckla skolans verksamhet. Fyll i pdf-formuläret elektroniskt eller skriv ut det som ett arbetsblad.

Ladda ner (pdf)