Skip to main content

Strategi 2020 för fostran till företagande i Egentliga Finland

Broschyren innehåller visionen och konkreta mål för fostran till företagande i Egentliga Finland.

Ladda ner (pdf)