MATERIAL

YES fungerar som en distributionskanal för olika material och verksamhetsmodeller inom entreprenörskapsfostran. Tryckta material kan du fråga efter hos din YES-regionaktör – via oss får du både YES’ egna med också material som andra aktörer producerat för företagsamhetsfostran.