YES Österbotten

YES Österbotten stöder och fortbildar lärare inom företagsamhetsfostran och fungerar som regional utvecklare av företagsamhetsfostran. Vårt mål är att varje ung finländare får ta del av företagsamhetsfostran oberoende av skolstadium och boningsort och att varje lärare har beredskap att förverkliga företagsamhetsfostran i sin undervisning.

Aktuellt

UUTINEN

Handbok för rektorer, lärare och studiehandledare för att utveckla av framtidens gymnasium

Inger Aaltonen
Regionchef

inger.aaltonen@vaasa.fi
0400 871 480

Vamia
Landskapet Österbotten

Nina Ingves
Utbildnings- och projektansvarig

nina@edite.fi
040 674 5292

Hanken Business Lab
Hanken School of Economics

YES Österbotten

Krutkällarvägen 4
65100 Vasa