YES Österbotten

Österbottens YES team

YES Teamet fungerar som ett regionalt forum för företagsamhetsfostran. Genom teamets arbete
utvecklas och verkställs företagsamhetsfostran och samarbetet mellan skola och näringsliv i
regionen.

Regionchefen koordinerar teamets verksamhet och möten. Skolorna, näringslivet, företagarna och
andra aktörer inom företagsamhetsfostran är representerade i teamet. Medlemmarna i YES
Österbottens YES Team är:

Virkama Tommi (ordf.), Startias direktör, Vasaregionens utveckling Ab VASEK
Gripenberg Max, direktör, Optima
Hauru Paula, rektor, Laihian keskuskoulu
Hiippala Hannele, projektchef, Vamia
Hovi Hippi, verkställande direktör, Kust-Österbottens Företagare
Ingves Nina, projektchef, Svenska handelshögskolan
Irjala Angelique, verkställande direktör, Kristinestads näringslivscentral
Kaarniemi Päivi, rektor, Variskan koulu
Lindman Johan, biträdande rektor, Vamia
Mattbäck Monica, biträdande rektor, Borgaregatans skola
Perttu Jaakko, rektor, Vaasan lyseon lukio
Sandelin Fredrik, regionutvecklare, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
Ståhl Boris, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Stenbacka Åsa, rektor, Vamia
Sundholm Harriet, utbildnings- och utvecklingsansvarig, FS4H/Svenska Österbottens 4H-distrikt
Sundqvist Rolf, utbildningsdirektör, Pedersöre kommun
Wesander Raymond, företagare, Wesander Marketing