SAMARBETE SKOLA-NÄRINGSLIV

Genom samarbete mellan skola och arbetsliv får unga en realistisk uppfattning av arbetslivet och företagsamhet och bekantar sig med näringslivet i närregionen.

Vi stöder både lärare och företagare stöd i samarbetet mellan skolan och företag. Vi erbjuder nätverk och verksamhetsmodeller där du får en chans att skapa nya kontakter och hitta idéer om samarbete.

Bekanta dig med våra verksamhetsmodeller som passar på alla skolstadier. Mera information om regionalt utbud får du på din närmaste YES-regionaktör.