YES BUSINESS TOUR - RUNDTUR

YES Business Tour är en turné i den egna kommunen eller regionen riktad till undervisningspersonalen.

Turnéns målsättning är att bekanta sig med regionens näringsliv genom att besöka lokala företag. Under turnén deltar en ”bussvärdinna eller -värd” som berättar om andra särdrag i näringslivet samt om företag som inte besöks. Representanter från arbetslivet kan även bjudas med i bussen för att berätta om arbetslivet.

Lärare, ta kontakt med din närmaste YES-regionaktör och be att organisera YES Business Tour!