YES FADDERSKUGGNING

I YES Fadderskuggningen får läraren se företagarens vardag på nära håll.

I YES Fadderskuggningen följer läraren en företagare eller representant från arbetslivet, till exempel en YES Fadder, under en dag.

Under en dag får läraren följa en företagares normala arbetsdag och kan därigenom inhämta kunskap till sitt eget arbete. Fadderskuggningen stärker lärarens kunskap om arbetslivet och företagsamheten och ger perspektiv på en företagsam verksamhet.

Lärare, ta kontakt med din närmaste YES-regionaktör så arrangerar vi en YES Fadderskuggning!