YES LÄRAR-FÖRETAGARTRÄFF

Samarbete mellan skola och företag är lättare om lärarna och regionens företagare känner varandra. Vi stämmer träff!

Samarbete mellan skola och företag är lättare om lärarna och regionens företagare känner varandra. Vi stämmer träff!

Under YES Lärar-företagarträffen får du en chans att skapa nya kontakter, bolla med idéer om samarbete mellan skola och företag och höra om fungerande samarbetsmodeller. YES Lärar-företagarträffen är också ett ypperligt sätt att inleda samarbetet mellan skolan och regionens näringsliv. Programmet byggs upp enligt önskemål, men kan till exempel innehålla:

  • inseendeväckande exempel på samarbete mellan skola och företag
  • företagens anförande
  • minutträffar med så många nya kontakter som möjligt
  • arbete kring ett gemensamt tema
  • rekrytering av YES Faddrar

YES Lärar-företagarträffen räcker cirka 2-3 timmar och hålls efter arbetsdagen. Det lönar sig att ordna YES Lärar-företagarträffar också i samband med andra tillställningar. Till exempel under evenemang riktade till unga kan det finnas en god stund för en träff mellan lärare och näringslivsrepresentanter. Träffen kan ordnas i företagets utrymmen och då kan man närmare bekanta sig med företaget och de möjligheter det erbjuder till samarbete.

Fråga din närmaste YES om tidpunkten för följande YES Lärar-företagarträff eller ta kontakt så fixar vi en date!