YES MENTOR

YES Mentor är en verksamhetsmodell för samarbete mellan lärare och företagare och ett sätt att skapa personliga, yrkesmässiga nätverk.

YES Mentor är en verksamhetsmodell för samarbete mellan lärare och företagare och ett sätt att skapa personliga, yrkesmässiga nätverk.

Idén är att skapa ett mentorpar där läraren och företagaren fungerar som mentor för varandra. Både läraren och företagaren har rollen som lärling och då ökar den nyttiga kunskapen om företagsamhet och arbetsliv hos båda.

För läraren är mentorparet en personlig kontakt till arbetslivet. Via denna kontakt får hen en bild av aktuella arbetslivsbehov och verktyg för sin egen undervisning.

Företagaren får ett tillfälle att dela med sig av sitt kunnande och sin know-how inom sin egen bransch och därigenom ha en inverkan på framtida arbetstagare. Samtidigt kan hen fungera som budbärare av arbetslivets behov gentemot läroinrättningen.

Tips och råd för att bygga upp ett fungerande YES Mentorsammarbete mellan läraren och företagaren får du i YES Mentor –guiden som du hittar på Material-sidorna. Guiden har gjorts i Nyland i samband med erfarenheter och konstaterade, fungerande verksamhetsmodeller man fått i pilotprojektet YES Mentor. Yrkeslärare på andra stadiet och företagare deltog i pilotprojektet.