SAMARBETSPARTNER

Tillsammans främjar vi företagsam attityd, företagsamma färdigheter och arbetslivskunskap i Finland.

De regionala samarbetsparterna i YES-nätverket hittar du på YES-regionsidorna.

Nationella YES rf:s medlemmar: