UTVECKLING AV ENTREPRENÖRSKAPSFOSTRAN

Vårt mål är en företagsam verksamhetskultur och en aktiv, välmående ung. Vi utvecklar arbete inom finländsk företagsamhetsfostran både regionalt och nationellt så att varje ung människa ska ha en möjlighet till fostran till entreprenörskap oberoende av boningsort, läroinrättning eller skolstadium.

Vår verksamhet förverkligar de linjedragningar som utbildningsministeriet har satt upp för entreprenörskapsfostran. Riksomfattande YES rf har åtta påverkande organisationer inom näringslivet och utbildnings som medelemmar. De har ett gemensamt mål att utveckla finländsk företagsamhetsfostran. YES rf har också en representation i många samarbetsforum och styrgrupper inom företagsamhetsfostran och företagsamhet.

Det regionala YES-nätverket deltar aktivt i utvecklingen av företagsamhetsfostran på landskaps-, kommun- och läroinrättningsnivå. Lär dig om prioriteringarna för att utveckla entreprenörskapsutbildning från menyn ovan.