EN LIVSKRAFTIG KOMMUN SOM MÅL

Det finns en tanke om ett företagsamt och välmående landskap och livskraftiga kommuner bakom strategierna för fostran till entreprenörskap.

Företagsamhetsfostran betyder också att unga blir delaktiga och intresserade av sin egen hemregion. Genom att ta med skolor och unga i kommunens utveckling och genom att samarbeta skapar man samhörighet och socialt kapital i kommunerna: kunnig och företagsam arbetskraft, konkurrenskraftiga företag och samarbete mellan skolor och arbetslivet.

På samfundsnivå får företagsamhetsfostran till stånd:

  • ny företagsamhet och företagsverksamhet
  • kunnande som behövs i arbetslivet
  • en företagarvänlig organisationskultur
  • samfundskap och innovativitet
  • bättre ledarskap
  • samhälleligt välmående

YES-regionaktörerna driver företagsamhetsfostran aktivt på lokalnivå genom att finnas med i olika utvecklingsarbetsgrupper och ordna nätverksträffar. YES-nätverket har samlat ihop YES Team eller arbetsgrupper för företagsamhetsfostran som består av lokala aktörer. De här grupperna har som måla att utveckla fostran till entreprenörskap på regional nivå.

Ett konkret exempel på lokalt samarbete är en årsklocka för företagsamhetsfostran som läroinrättningen och aktörerna i näringslivet gör upp tillsammans och placerar in olika åtgärder för samarbete mellan skola och företag. Årsklockan kan göras också kommunalt eller regionalt.

YES-nätverket har också inverkat på att man på flera orter skrivit in företagsamhetsfostran i det kommunala näringslivspolitiska programmet.

För stöda arbetet med företagsamhetsfostran har YES gjort en Arbetsbok för företagsamhetsfostran som kan läsas också på nätet. Bekanta dig med arbetsboken på våra Material-sidor.