STRATEGIERNA FÖR FOSTRAN TILL ENTREPRENÖRSKAP FÖDER NÄTVERK

YES-regionkontoren deltar och ställvis även sätter igång och koordinerar strategiprocesserna för landskapsomfattande företagsamhetsfostran.

YES-regionkontoren deltar och ställvis även sätter igång och koordinerar strategiprocesserna för landskapsomfattande företagsamhetsfostran.

Målet med strategierna och utvecklingsplanerna är att beskriva den regionala och lokala fostran till företagsamhet och vilka dess mål är samt att skapa sätt att förverkliga fostran till entreprenörskap. En gemensam strategi på landskapsnivå hjälper utvecklandet av företagsamhetsfostran så att den blir en del av undervisningens vardag i varje skola.

Företagsamhetsfostran är väsentligen ett sätt att samarbeta. Strategiarbetet samlar kommunala beslutsfattare, tjänstemän så som bildningschefer och samt stadens ledning, lokala företagare och representanter för företagarorganisationerna samt representanter för läroinrättningar på olika skolstadier. Då man jobbat tillsammans med strategiarbetet får man både läroinrättningarna och kommunens ledning att förbinda sig till att förverkliga det.

En landskapsomfattande strategi för företagsamhetsfostran har man redan fått till stånd i Norra ÖsterbottenSatakuntaEgentliga FinlandPäijänne-TavastlandMellersta FinlandSydvästra Finland och Södra Savolax. Strategierna finns att läsa på Material-sidorna.

Utöver detta finns det ett antal kommunala och regionala strategier eller utvecklingsplaner för fostran till entreprenörskap.