YES TEAMET UTVECKLAR SAMARBETET PÅ LOKAL NIVÅ

Ett av målen för YES-nätverket är att skapa regionala arbetsgrupper och team för entreprenörskapsfostran.

YES Teamen består av undervisningspersonal, beslutsfattare, tjänstemän och näringslivsrepresentanter. YES Teamen fungerar som regionala forum för företagsamhetsfostran. Genom deras arbete kan man lokalt förverkliga och utveckla fostran till entreprenörskap och samarbete mellan skola och företag.

YES-regionaktören kan koordinera teamens verksamhet och sammankalla teamen, men målet är att de fungerar självständigt.

YES Teamet:

  • bollar med idéer, koordinerar och leder regional fostran till företagsamhet
  • främjar företagsamhet genom att förverkliga företagsamhetsfostran i läroinrättningar i den egna regionen och genom att skapa regionala evenemang
  • söker samarbetsformer både regionalt och nationellt
  • sprider god praxis inom företagsamhetsfostran lokalt och nationellt

Mera information om YES Teamens verksamhet får du av din egen YES-regionaktör.