VAD DÅ FÖR YES?

YES är ett sakkunnignätverk som stöder och fortbildar lärare i företagsamhetsfostran, bygger upp regionalt arbete inom entreprenörskapsfostran och fungerar som regional utvecklare av samarbete.

Vad gör vi?

YES-nätverket är ett unikt nätverk av nätverk som samlar aktörer inom entreprenörskapsfostran och övriga håll som är intresserade av att utveckla företagsamhet och arbetslivsfärdigheter såväl nationellt som regionalt.

Vi finns med och stöder läraren i företagsamhetsfostran på olika håll av Finland. Vi tränar undervisningspersonal, utvecklar entreprenörskapsfostran och bygger samarbete mellan skola och företag.

Varför gör vi?

Vårt mål är att varje ung finländare får ta del av företagsamhetsfostran oberoende av skolstadium och boningsort och att varje lärare har beredskap att förverkliga fostran till entreprenörskap i sitt arbete.

Vi skapar en ny verksamhetskultur där utbildning och näringsliv för en aktiv dialog och skolorna utexaminerar aktiva och företagsamma unga som klarar sig i det framtida arbetslivet.

Som ett resultat av en företagsamhetsfostran undervisningspersonalens kunnande inom företagsamhet och arbetsliv förbättras, pedagogiken inom företagsamhetsfostran utvecklas och det föds nya lärmiljöer.

YES-nätverket

YES-regionnätverket koordineras av Nationella YES rf. Målet för YES rf som grundades 2010 är att skapa ett YES-nätverk som utgör en varaktig verksamhetsmodell med riksomfattande täckning.

YES-nätverket fungerar med stöd av sina samarbetsparter. Som regionala samarbetsparter står regionala utvecklingsbolag och andra regionala samarbetsparter så som företagarorganisationer och NTM-centraler. Medlemmarna och finansiärerna för Nationella YES rf ser du på sidan Samarbetsparter.