YES FORTBILDNINGAR

Vi erbjuder undervisningspersonal YES-skolningar som ger färdigheter att utveckla och förverkliga företagsamhetsfostran i det egna arbetet.

Vi strävar till att målen i läroplanen uppfylls och blir en del av undervisningen. Stifta bekantskap med fortbildningar som ordnas nära dig genom att titta in på evenemangskalendern eller föreslå en fortbildning för din egen YES-regionaktör.

Fortbildningar:

Verkkokurssi: Mun juttu – Laaja alaisen osaamisen opevalmennus (på finska)

Mun juttu – Laaja-alaisen osaamisen opevalmennuksessa opit uusia, oppilaslähtöisiä ja oppijoita motivoivia menetelmiä. Saat välineet oppijoiden kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen kohti elämää ja työelämää sekä innostavia tehtäviä oman pedagogiikkasi elinikäiseen kehittämiseen.

Mun juttu -opevalmennus toteutetaan verkkokurssina kunta- tai oppilaitoskohtaisesti. Kysy lisää omalta YES-aluetoimijaltasi.

YES Pedagogikverkstad

I en YES Pedagogikverkstad lär man sig att bygga upp en företagsam verksamhetskultur för hela läroinrättningen. Under fortbildningen bekantar man sig med pedagogiken inom entreprenörskapsfostran och tar tillsammans i bruk verktyg och verksamhetsmodeller för läroinrättningens företagsamhetsfostran.

YES Info

YES Infon passar som inledning till företagsamhetsfostran och till exempel som ett kort anförande under ett evenemang. Under YES Infon går man bland annat igenom grundprinciperna inom entreprenörskapsfostran, god praxis och stöd som står till buds för undervisningspersonal.

YES Fba, YES Lärarcoaching och YES Rektorscoaching

YES Fba, YES Lärarcoaching och YES Rektorscoaching strävar till att utveckla fostran till entreprenörskap i det egna arbetet. Dessa fortbildningar ordnas i samarbete med experter inom företagsamhetsfostran och delvis med olika aktörer som erbjuder fortbildning.

UF-programutbildningar

YES ordnar genom sina regionala aktörer avgiftsfria UF-programskolningar i alla UF-program och stöd i användningen av UF-programmen. UF:s fortbildningkalender (på finska).