VAD ÄR FÖRETAGSAMHETSFOSTRAN?

Företagsamhetsfostran är att lära sig färdigheter som behövs i livet. Företagsamhetsfostran är inte bara att fostra till företagare utan målet är att utveckla en helhetsomfattande inställning och färdigheter.

Företagsamhet är en förmåga att omvandla idéer till verksamhet. Med företagsamhetsfostran strävar man till att utveckla och komplettera barns och ungas företagsamhetsberedskap: företagsamhetsfostran främjar ett initiativtagande och aktivt verksamhetssätt och ger den som lär sig möjligheten att hitta sina egna styrkor och utveckla sina färdigheter.

Företagsamhetsfostran:

  • stärker självkänslan
  • ökar modet och motiverar till nya saker
  • främjar arbetslivskunskap och –färdighet
  • förbättrar ekonomiska färdigheter
  • ökar vardagsfärdigheter
  • ökar ansvarstagande
  • stärker färdigheter i grupparbete och att uppträda
  • inspirerar att blicka in i framtiden
  • uppmuntrar till företagsamhe

Företagsamhetsfostran sporrar till en företagsam attityd men också till företagande, men alla behöver inte bli företagare. Det viktigaste är att unga klarar sig och hittar sin plats i arbetslivet. Så skapar de välmående inte bara för sig själva utan för hela samhället. YES har som mål att de unga som utexamineras från skolan är aktiva och företagsamma; de tar sig ut fördomsfritt för att förverkliga sina egna idéer och vågar ta risker.

Företagsamhetsfostran är inte ett separat läroämne, utan meningen är att den syns överallt i undervisningen. Då måste varje lärare, rektor och utbildningsutvecklare fundera på vad företagsamhetsfostran innebär i hens undervisning, skola eller kommun. Företagsamhetsfostran gagnar också näringslivet och utgör en förutsättning för en livskraftig kommun. Därför är samarbetet mellan skola och företag en väsentlig del av företagsamhetsfostran. Bekanta dig med material och tjänster inom företagsamhetsfostran som YES erbjuder.